Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2010. 47 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,45 MB)


Publikace Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2009/10 informuje o vývoji základní struktury středního a vyššího vzdělávání ve školní roce 2009/10. Zachycuje vývoj počtu a podílu žáků prvních. ročníků středního vzdělávání (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a vývoj počtu a podílu studentů prvních ročníků nástavbového studia a vyššího vzdělávání, a to i v členění podle krajů. Publikace poskytuje rovněž informace o vývoji struktury středního a vyššího vzdělávání podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2004 až 2009.

Ve druhé části se zabývá plněním lisabonských cílů v oblasti vzdělanostní úrovně mladých lidí, dále porovnává ekonomickou aktivitu mladých ve vybraných evropských zemích a sleduje vývoj účasti osmnáctiletých na počátečním vzdělávání v ČR a EU. Pozornost je také věnována nezaměstnanosti mladých lidí v ČR a EU, práci na částečný úvazek a zaměstnanosti mladých ve třídách KZAM v ČR a EU. V závěru jsou uvedeny informace o mobilitě mladých Čechů.  

Nahoru