Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

E-learningové vzdělávání poradců a učitelů v oblasti kariérového poradenství

Národní ústav odborného vzdělávání připravuje v rámci projektu VIP Kariéra II pokračování dalšího vzdělávání e-learningovou formou.  

E-learningová forma vzdělávání představuje unikátní příležitost pro výchovné poradce a  učitele na základních, středních a vyšších odborných školách studovat problematiku kariérového poradenství individuálně, bezplatně a bez absencí ve škole.

„Studenti“ mohou prostřednictvím internetu získávat a rozvíjet nové odborné kompetence pro výkon kariérového poradenství na školách. Zlepšení znalostí práce na PC a informační gramotnosti pedagogických pracovníků je nepřímým, ale významným vedlejším výstupem při této formě vzdělávání.

Obsah vzdělávání se skládá z navazujících studijních modulů. Cyklus modulů, které vznikly v projektu VIP Kariéra je dostupný na adrese:

                                             https://ekariera.nuov.cz/

Nahoru