Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura

Trhlíková, Jana – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010. 40 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení
 


Publikace v přehledné formě přináší přehled o vzdělanostní a oborové struktuře žáků se zdravotním postižením, kteří ve šk.r. 2009/10 vstoupili do 1. ročníků středních a vyšších odborných škol. Materiál vychází z dat ÚIV k 30.9.2009. Uvádí údaje o počtech a podílech žáků v podrobném členění podle vzdělanostní i oborové struktury, dále i počty žáků v jednotlivých oborech vzdělání. Rovněž poskytuje podstatné informace o struktuře žáků se zdravotním postižením podle druhu postižení a způsobu integrace a mapuje tak existující vzdělávací nabídku pro tyto žáky. V neposlední řadě zahrnuje i krajský pohled. V závěru materiálu je uvedeno komplexní srovnání celkové struktury žáků.

Publikace reaguje na nedostatek dostupných relevantních informací o vzdělávání žáků se zdravotním postižením a doplňuje existující přehledy vývoje vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším odborném vzdělávání i pro tuto specifickou skupinu.

 

 

Nahoru