Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

ZAJIŠTĚNÍ PROPAGAČNÍCH KAMPANÍ K PROJEKTŮM UNIV 2 KRAJE, NSK2 A KONCEPT

Předmětem veřejné zakázky pro část A (dále VZ) je výběr dodavatele pro návrh a realizaci vybraných prvků propagační kampaně s pracovním názvem „Učíme se všichni – a rádi!“, která si klade za cíl informovat dospělou populaci České republiky o dalším vzdělávání, popularizovat další vzdělávání jako jeden z možných nástrojů pro konkurenceschopnost na trhu práce a motivovat jednotlivce k účasti v něm. Na základě zpracování celkové komunikační a mediální strategie kampaně budou její jednotlivé prvky na celorepublikové úrovni realizovány. Tato část zakázky je přímo spojena s projektem zadavatele UNIV 2 KRAJE.

Předmětem veřejné zakázky pro část B je výběr dodavatele pro návrh a realizaci kampaně posilující informovanost veřejnosti o Národní soustavě kvalifikací a o systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a porozumění veřejnosti tomu, jak lze tohoto systému využít ke zvýšení vlastní konkurenceschopnosti na trhu práce. Realizovaná kampaň přivede občany k informačnímu/uživatelskému rozhraní Cesta k lepší práci a napomůže masivnímu využívání tohoto rozhraní. Tato část zakázky je přímo spojena s projektem zadavatele NSK2.

Předmětem veřejné zakázky pro část C je výběr dodavatele pro návrh a realizaci komplexní komunikační kampaně. Cílem kampaně je zajistit publicitu a PR aktivity projektu Koncept a efektivně zvýšit informovanost o Koncepci dalšího vzdělávání v ČR (KDV) u cílové skupiny, tak aby se cílová skupina s KDV seznámila a aktivně ji přijala a podporovala. Motivovanost a aktivní přístup cílové skupiny je nezbytným předpokladem pro úspěšnou implementaci KDV. Tato část zakázky je přímo spojena s projektem zadavatele Koncept.

Předmětem veřejné zakázky pro část A (dále VZ) je výběr dodavatele pro návrh a realizaci vybraných prvků propagační kampaně s pracovním názvem „Učíme se všichni – a rádi!“, která si klade za cíl informovat dospělou populaci České republiky o dalším vzdělávání, popularizovat další vzdělávání jako jeden z možných nástrojů pro konkurenceschopnost na trhu práce a motivovat jednotlivce k účasti v něm. Na základě zpracování celkové komunikační a mediální strategie kampaně budou její jednotlivé prvky na celorepublikové úrovni realizovány. Tato část zakázky je přímo spojena s projektem zadavatele UNIV 2 KRAJE.

 

Předmětem veřejné zakázky pro část B je výběr dodavatele pro návrh a realizaci kampaně posilující informovanost veřejnosti o Národní soustavě kvalifikací a o systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a porozumění veřejnosti tomu, jak lze tohoto systému využít ke zvýšení vlastní konkurenceschopnosti na trhu práce. Realizovaná kampaň přivede občany k informačnímu/uživatelskému rozhraní Cesta k lepší práci a napomůže masivnímu využívání tohoto rozhraní. Tato část zakázky je přímo spojena s projektem zadavatele NSK2.

 

Předmětem veřejné zakázky pro část C je výběr dodavatele pro návrh a realizaci komplexní komunikační kampaně. Cílem kampaně je zajistit publicitu a PR aktivity projektu Koncept a efektivně zvýšit informovanost o Koncepci dalšího vzdělávání v ČR (KDV) u cílové skupiny, tak aby se cílová skupina s KDV seznámila a aktivně ji přijala a podporovala. Motivovanost a aktivní přístup cílové skupiny je nezbytným předpokladem pro úspěšnou implementaci KDV. Tato část zakázky je přímo spojena s projektem zadavatele Koncept.


101025_Vyzva_s_pripominkami.doc 101025_Vyzva_s_pripominkami.doc (159,00 KB)

Nahoru