Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Založení fiktivní firmy

Založení fiktivní firmy je oproti založení reálné firmy zjednodušené. Na rozdíl od současné praxe nevyžaduje CEFIF výpis z trestního rejstříku, nevyžaduje souhlas místních orgánů s umístěním provozovny atd.

Tato zjednodušení však neznamenají, že pracovníci centra tolerují žákům ve fiktivních firmách nekvalitní a nepřesnou práci. CEFIF hraje ve vztahu k firmám (a k žákům v nich) důležitou výchovnou úlohu. Vracením neúplných materiálů pomáhá žákům získat správné praktické návyky, uvědomit si nutnost pečlivé kontroly všech odesílaných písemností a nutí je poznat, že některé písemnosti (např. objednávky, příkazy k úhradě apod.) mají své závazně stanovené náležitosti. Centrum vrací to, co by ve skutečné praxi příslušný orgán vrátil rovněž.

Zájemcům, kteří chtějí založit fiktivní firmu, doporučujeme následující postup:

 1. Před zahájením jednání s CEFIF se rozhodněte, jaká bude právní forma firmy, jaká bude náplň činnosti (výrobní, obchodní, dopravní) a v jakém oboru. Zjistěte si, zda vybraná činnost je živností a do jaké skupiny živností patří (ohlašovací či koncesované).
 2. Novou školu do sítě přihlašuje ředitel vyplněním našeho standardizovaného dotazníku, který na vyžádání od nás obdržíte. Po jeho vyplnění od nás obdržíte CD se všemi potřebnými formuláři. Na nejbližším finančním úřadě si vyzvedněte přihlášku plátce daně. Veškerou korespondenci pro CEFIF zasílejte výhradně na adresu CEFIF. Přijímáme podání i v elektronické podobě.
 3. Připravte příslušný zakládací dokument (nejčastěji společenskou smlouvu), sestavte zahajovací bilanci a rozhodněte, jak velký bude váš základní vklad na běžném účtu.
 4. Vyplňte formuláře a odešlete je spolu se zakládacím dokumentem na adresu CEFIF. Vaše zásilka by měla obsahovat:
  • 1x společenskou smlouvu s podpisy společníků
  • 1x ohlášení živnosti (vyplněné podle předtisku) nebo žádost o koncesi
  • 1 x návrh na zápis do obchodního rejstříku
  • průvodní dopis
  • přihlášku plátce daně
 5. Po zpracování podkladů (pokud budou materiály úplné) od nás obdržíte dvakrát živnostenský list a jedenkrát výpis z obchodního rejstříku. Jeden podepsaný živnostenský list nám pošlete zpět. Pokud Vaše podaní nebylo v pořádku, obdržíte jej od nás zpátky s vyznačenými chybami. Protože většina podání je napoprvé špatně vyplněna a protože nechce fiktivní firmy zdržovat od obchodování, tak i na základě špatně vyplněných podání obdržíte IČ, číslo ŽL či koncesní listiny a číslo vložky zápisu do OR. Nicméně pořád máte povinnost nám zaslat formuláře správně vyplněné, jinak neobdržíte fyzickou podobu těchto listin a nebudete moci získat osvědčení o práci ve fiktivní firmě.
 6. Pošlete žádost o otevření běžného účtu některé z těchto fiktivních bank:
  • Banka Academia, Bankovní akademie, Vlkova 12, 130 00 Praha 3
  • Plzeňská první fiktivní banka, SOU poštovní, Husova 30, 301 24 Plzeň
  • Banka OBA, Obchodní a bankovní akademie, Leonova 1795, 733 01 Karviná-Hranice
  • Sollbanka, a.s., SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23, Brno
  • V případě, že se vám nepodaří založit účet u některé z těchto fiktivních bank, můžete využít služeb CEFIFBANKA, a.s., která sídlí na CEFIF.
 7. Od vybrané banky dostanete podmínky pro vedení účtu, smlouvu a podpisový vzor. Veškeré otázky platebního styku si budete vyřizovat přímo s touto zvolenou bankou.
 8. V bance FIBA si můžete otevřít v případě zájmu devizový účet. Korespondenci pro tuto banku zasílejte na adresu CEFIF.
 9. Přihlaste se k placení zdravotního pojištění u fiktivní zdravotní pojišťovny ZDRAFIK.
 10. Přihlaste se k placení pojistného na správu sociálního pojištění.

 

Nahoru