Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zkratky a akronyma - elektronický slovník

Zkratky a akronyma z oblasti odborného vzdělávání, přípravy a trhu práce. Slovník obsahuje zkratky používané v různých zemích a jazycích světa. Ty jsou doplněny celým názvem v původním jazyce a (orientačním) překladem do češtiny. České zkratky, např. názvů institucí jsou doplněny oficiálním překladem názvu do angličtiny, popř. francouzštiny a němčiny.  

A  B  C-CH  CI-Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z

Slovník vznikl a je dále doplňován a korigován na základě excerpce odborné literatury z uvedené oblasti. Je určen jako pomůcka čtenářům a překladatelům zahraniční literatury v různých jazycích. Poprvé byl vydán v roce 1994. Další rozšířená a přepracovaná vydání vyšla v roce 1996, 1997 a 1999. Poslední knižní vydání je z roku 2001:

Zkratky a akronyma z oblasti odborného vzdělávání, přípravy a trhu práce.

Sestavila Anna Konopásková. Spolupracovali: Z. Černohorský, M. Kousal, M. Šumavský, I. Švanda, P. Viceník. 5. rozšířené a přepracované vydání.

Praha, Národní ústav odborného vzdělávání 2001. 169 s.

ISBN 80-85118-68-8

 

Nahoru