Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Změny v sazbě DPH a výpočtu nemocenské

V důsledku finanční krize a nutnosti šetřit výdaje státního rozpočtu dochází s účinností od 1. 1. 2010 ke změnám sazby DPH, a to následovně: základní sazba DPH bude nově 20 % a snížená sazba DPH bude nově 10 %. Dále dochází ke změně výpočtu nemocenské, která bude jednotně činit 60 % vyměřovacího základu od 4. dne nemoci.

Jak se tyto změny projeví ve světě fiktivních firem?

Protože jsme si vědomi skutečnosti, že sazby DPH a nemocenské musí leckdy přenastavovat  pracovník výrobce softwaru, a to může trvat někdy docela dlouhou dobu, budou všechny tyto změny volitelné. Je zcela v pravomoci vyučujícího fiktivní firmy zvolit sazbu DPH a požívat nový způsob výpočtu nemocenské. Nicméně pokud budete používat sazby daně z letošního roku, tak prosím o tom své obchodní partnery při transakci vyrozumte. Co se týče katalogů, tak ani zde není třeba měnit kvůli změnám DPH celý katalog. Nicméně, pokud budete pracovat se starým katalogem a novými cenami, tak je třeba do katalogu vložit ceník. Zároveň používání staré sazby DPH z roku 2009 v katalogu nebude důvodem pro horší hodnocení katalogu porotou. O této skutečnosti budou organizátoři vyrozuměni.

 

Ing. Lukáš Hula,
vedoucí CEFIF

Nahoru