Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 1/2004

Informační společnost * Informačně gramotná společnost a jak k ní dospět * Centre INFFO ve Francii * Vzdělávání dospělých v Belgii * Podíl studentů středních škol, kterým bylo v roce 2002 poskytováno individuální kariérní poradenství * Dabování a učení se cizím jazykům * Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání * Spolupráce škol v Evropě z britského pohledu * Priority irského předsednictví EU ve výzkumu a vzdělávání * Odborné vzdělávání není výdaj, ale investice * Europass * Z výzkumu rozvoje lidských zdrojů 3 * Moderní povolání v Německu  


Zpravodaj 1/2004


Editorial 

Začátkem roku se Irsko ujalo předsednictví Evropské unie. Pod jeho vedením se Evropská unie rozšíří o deset nových států, což bude historický mezník, protože tolik států najednou do EU ještě nevstupovalo a pravděpodobně již nikdy vstupovat nebude. Irsko vybralo pro každou z nových zemí jedno irské město, ve kterém se bude vstup dané země nejvíc oslavovat. Pro Českou republiku to má být město Killarney ležící na jihozápadě Irska v hrabství Kerry. Irsky se nazývá Cill Airne – to je důležité vědět, protože Irové jsou na svůj jazyk hrdí, i když rodilých mluvčích (zatím) mnoho není. V Ottově slovníku naučném (1899) se píše, že „Killarney ... má pěknou kathedrálu, klášter dominikánský, ženský klášter, bohoslovecký seminář, polepšovnu, pracovnu, ústav pro choromyslné a 5510 obyv. (1891), kteří se živí vývozem másla, mouky a zemědělských plodin. V létě jest silně navštěvováno turisty.“ Pravděpodobně kvůli blízkosti „proslulých romantických jezer Killarneyských“.

Irsko však nechystá jenom oslavy, stanovilo si také priority, o které bude v průběhu svého předsednictví usilovat. Jejich výčet z oblasti vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání najdete na straně 10 pod obrázkem jetele plazivého (anglicky shamrock), který je irským národním symbolem.

Dva články tohoto čísla jsou věnovány informační společnosti a jejímu vytváření. Kvalita informační společnosti se neposuzuje podle množství vyprodukovaných informací, ale podle toho, zda tyto informace mohou a umějí využívat všichni členové společnosti. To souvisí s výchovou informačně gramotných občanů obeznámených též s technickou stránkou věci, kterou představují informační a komunikační technologie (IKT). Vyznat se v tom, co se zhruba před třiceti lety (kdy IKT do běžného života ještě nezasahovaly) nazývalo informační explozí, není vždycky jednoduché. Mimo jiné je třeba sledovat posouvání významu některých termínů. Občas dojde i k radikální změně. To, co jsme před pěti lety znali pod označením Europass, se nyní jmenuje MobiliPass, zatímco výraz Europass dostal novou náplň.

Vzdělávat se dá i příjemným způsobem, například sledováním filmů a pořadů v  původním znění s titulky, jak se dozvíte z článku na straně 8, nebo mezinárodní spoluprací škol, kterou v případě hrabství Kent podporuje jeho rada, jak se dočtete o stránku dále.

V Německu modernizují obory přípravy v duálním systému. V loňském roce bylo zavedeno sedm zcela nových oborů, jeden z nich dokonce v pohřebnictví. Kromě řady elektroniků bylo nutné zmodernizovat například obor cukrář, kameník a chovatel zvířat.  AK

Nahoru