Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 1/2009

Anticipace vývoje kvalifikací v Evropě 3  * Kompetence orientované na budoucnost: založené na znalostech nebo na zkušenostech?  * Nové kvalifikace v Anglii * Emoční inteligence jako faktor úspěchu v profesní přípravě? * Akreditace v profesní přípravě * Vliv mezinárodních norem na profesní přípravu a odborné kvalifikace v Německu. Příloha I/2009: Bordeauxské komuniké o zvýšené evropské spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě  

Zpravodaj 1/2009 Zpravodaj 1/2009


Editorial

Fotografie v záhlaví editorialu zobrazuje pozoruhodnou budovu muzea umění Lentos, kterou v roce 2003 v rakouském Linci postavili curyšští architekti Weber a Hofer. Linec nese totiž letos spolu s litevským Vilniusem titul Evropské hlavní město kultury.

Toto číslo Zpravodaje se na několika místech zabývá předvídáním dalšího vývoje kvalifikací a trhu práce. Samozřejmě v pokračování překladu pracovního textu Cedefopu Anticipace vývoje kvalifikací v Evropě. V této části se mimo jiné dočtete o francouzské publikaci s názvem Povolání v roce 2015, v níž je věnována samostatná kapitola povoláním v sociálních službách, přesněji řečeno v péči o zranitelné lidi. Je to dokladem významu, jaký tyto služby, které jsou velmi náročné na pracovní síly, budou v blízké budoucnosti mít. Jaké kompetence je třeba si připravit pro budoucnost, zjistíte z článku z německých pramenů. Výhledem do roku 2011 se zabývá článek pojednávající o odborném vzdělávání v Anglii. V tomto roce tam už bude zavedeno všech 17 vzdělávacích oborů určených mládeži ve věku 14-19, v nichž bude absolvování osvědčováno diplomem. Názvy oborů v angličtině jsou uvedeny za českým překladem. Toto počínání se může zdát od překladatele trochu alibistické, je však vedeno snahou poskytnout určitá vodítka lidem, kteří překládají názvy oborů do angličtiny. Některé výrazy fungují jen v určitém kontextu, takže je těžké uvádět je ve slovníku se všemi, navíc třeba jen tušenými souvislostmi.

S předvídám se setkáte i ve stálých rubrikách. V rubrice Co nového v časopisech se většina článků do určité míry zabývá budoucností. Nejvýslovnější je to však u článku z časopisu JVET nazvaného Příprava pracovních sil pro 21. století: případ změny v kurikulu vzdělávání v protiradiační ochraně ve Spojených státech. V USA se plánuje stavba 30 nových jaderných elektráren, které budou potřebovat odborníky s touto kvalifikací, a navíc je třeba nahradit ty, kteří odejdou do důchodu. Studie zaměřené na budoucnost často provádí OECD. V rubrice Nové knihy v knihovně je uvedena její publikace s názvem Trendy utvářející vzdělávání (Trends shaping education). Bibliografické údaje jsou doplněny přehledem jednotlivých kapitol a podkapitol. V rubrice Zajímavé internetové adresy najdete odkaz na Evropskou laboratoř pro politickou anticipaci, jejíž název je doplněn určujícím dodatkem Evropa 2020. Další odkaz se zabývá odvětvím evropského turismu, jeho konkurenceschopností a udržitelností. Podle webových stránek s vybízejícím názvem Navštivte Evropu lze plánovat i poměrně krátkodobě, například kam v létě na dovolenou. (Možná přitom ani není třeba vědět, že turismus se rozděluje na inteligentní, městský a venkovský, jak uvádí speciální číslo časopisu research*eu.) Další tipy na dovolenou poskytuje odkaz na evropská hlavní města kultury, zatímco služební cestu do Bruselu si můžete, zbude-li vám čas, zpestřit netradiční procházkou podle posledního odkazu.

Mluvíme-li o předvídání a plánování, pak nelze zapomenout na přílohu Zpravodaje, která obsahuje překlad Bordeauxského komuniké. Komuniké jasně dokládá, že do budoucnosti hledí i ministři jednotlivých členských států EU, kteří se loni v listopadu sešli v Bordeaux.

Některé věci, dříve anticipované a pak očekávané, se nakonec stanou skutečností. Příkladem je Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český, která byla v lednu spuštěna. Už nemusíte (ale můžete) kvůli ověřování správnosti pravopisu a používání slov v češtině nahlížet do tištěných pravidel v knihovně. Stačí si dát do „oblíbených“ odkaz ze strany 16.

AK

Nahoru