Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 1/2010

Vzdělávání v době krize * Španělské předsednictví EU ve vzdělávání * Laptopy pro uruguayské školáky * Ukončování středního vzdělávání v Evropě 5 * Profesní odborná škola s dvojí kvalifikací * Nový nejvyšší stav v počtu začínajících studentů  


Zpravodaj 1/2010


Od ledna funguje Evropská unie pod španělským předsednictvím. Podobně jako tři předcházející předsedající země (Francie, Česká republika a Švédsko) tvoří i skupina dalších předsedajících zemí, Španělsko, Belgie a Maďarsko, trojici, která má společný rámcový program na jeden a půlleté období. Tuto skutečnost vystihuje vtipný nápad s logem, v němž se pouze proměňují barvy. V tomto čísle Zpravodaje přinášíme informaci pouze o programu právě probíhajícího španělského předsednictví v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu (na straně 6).

Genderově správné vyjadřování se začíná prosazovat i v našich končinách. Původně se objevilo v anglosaských zemích, kde s ním vzhledem k možnostem angličtiny nebyly velké potíže. Nejdříve bylo třeba upravit složeniny obsahující slovo man. To sice znamená i obecně člověk (mankind = lidstvo), především však muž. Takže fireman je hasič, jeho genderovým protějškem by byla firewoman, jenže angličtina má i genderově neutrální výraz fighter = bojovník, takže firefighter znamená bojovník/bojovnice s ohněm. U méně nebezpečných povolání se sáhlo po neutrálním označení person = osoba, s jehož pomocí se chairman (předseda) změnil na chairperson, salesman (obchodní cestující) na salesperson apod. Dalším problémem bylo zájmeno v třetí osobě jednotného čísla he nebo she. Někdy se používá (s)he, to však nejde např. ve větě If anyone comes (Když někdo přijde), tell him/her (řekni mu, jí). Tady se koncem 90. let našlo chytré řešení: If anyone comes, tell them (když někdo přijde, řekni jim). Podobně si lze vypomoci množným číslem, mluví-li se ve třetí osobě o právu každého jednotlivého žáka nebo žákyně, they have a right místo he or she has a right. V češtině se genderově rozlišovalo v úředních dokumentech, v naší oblasti např. v učebních osnovách, kde byly vždy uvedeny oba tvary názvu povolání (sklář, sklářka; automechanik, automechanička…) nebo v oslovení shromáždění (soudružky a soudruzi; dámy a pánové…). Z balkónu Melantrichu však Václav Havel řekl jen: „Přátelé“. Těžko si v této souvislosti představit oslovení přátelé a přítelkyně. Je genderově správné vyjadřování k něčemu dobré? Určitě ano. Máte za úkol napsat desetiřádkové pojednání a chybí vám zrovna inspirace. Pak milé čtenářky a čtenáři (a jsme na dalším řádku) se genderově správné vyjadřování může hodit.

V jazykovém koutku ještě chvíli zůstaneme. V rubrice Zajímavé internetové adresy je portál Competitive Intelligence, což se do češtiny zřejmě překládá jako konkurenční zpravodajství. Podle našeho názoru je to však spíše zpravodajství o konkurenci, protože pod termínem konkurenční zpravodajství si člověk většinou představí dvě televizní stanice, které soutěží o to, čí zpravodajství bude mít lepší sledovanost.

V tomto čísle končíme s přehledem způsobů ukončování středního vzdělávání v Evropě skupinou zemí, ve kterých se skládají státní „maturitní zkoušky“ jen ve všeobecně vzdělávacích školách. Při studiu podkladových materiálů z Eurydice jsme si (bohužel pozdě) všimli, že země uvádějí délku studia podle věku žáků dvěma různými způsoby. Např. u tříletého gymnázia je v estonské zprávě uvedeno, že ho navštěvují žáci od 16 do 18 let, zatímco ve švédské zprávě jsou to žáci od 16 do 19 let. Podobně u čtyřletého gymnázia ve Slovinsku (15 až 18 let) a u nás (15 až 19 let). Je proto jistější, ověřit si skutečnou délku studia podle schématu. AK

Nahoru