Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 10/2003

Historie a blízká budoucnost EU v datech * Informační gramotnost * Etika ve vědě a výzkumu * Cizí jazyky v odborném vzdělávání a přípravě * Kompetenční střediska v Německu * Celodenní školy v Německu * Vzdělávací systém v Uruguaji * Co jsou to Pasantías? * Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung * Reforma základního obchodního vzdělávání ve Švýcarsku  


Zpravodaj 10/2003


Editorial

Historie Evropské unie, stručně popsaná na třetí stránce, je poněkud spletitá. Nejprve postupně vznikla tři evropská společenství, která pak byla v roce 1993 nahrazena Evropskou unií, nikoliv však ve všech ohledech. Například úřední věstník, v němž jsou publikovány legislativní dokumenty, se až do roku 2002 nazýval Úřední věstník Evropských společenství. Teprve v roce 2003 se jeho název změnil na Úřední věstník Evropské unie (Official Journal of the European Union, Journal officiel de l’Union européenne atd.). Tuto změnu jsme zaznamenali se zpožděním, takže v záhlaví příloh č. II/2003 a IV/2003 je ještě omylem uveden starý název.

 

V článku Informační gramotnost na čtvrté straně se potvrzuje názor, že: „Počítačovou gramotnost nelze zaměňovat s informační gramotností, která je širší a obecnější.“ (Ten jsme v zářijovém čísle Zpravodaje citovali v rubrice Nové knihy knihovně ze sborníku Moravské zemské knihovny nazvaného rovněž Informační gramotnost.). Základem pilířem informační gramotnosti je schopnost uvědomit si, jaké informace člověk potřebuje a proč. Samotné vyhledávání informací je pak otázkou zvládnutí různých metod a prostředků. Když všechno selže, zbývá ještě Google (https://www.google.com). Tento internetový vyhledávač dokáže úspěšně suplovat úlohu nedokonalých („místních“) vyhledávačů na jednotlivých webových stránkách.

 

V minulém čísle Zpravodaje byla v článku o lingvistické rozmanitosti v Evropě zmínka o integrovaném učení se jazyku a odbornému obsahu – známém pod zkratkou CLIL. O této metodě najdete podrobnější informaci na šesté straně. Při prohlížení rubriky Co nového v časopisech (popřípadě při čtení článků z časopisu Formation Emploi v originále) se můžete přesvědčit o tom, že učit se výpočetní technice a zároveň francouzštině nemusí být jednoduché. Software se francouzsky řekne progiciel; počítač je ordinateur, ~ de poche je počítač do kapsy (anglicky do dlaně – palmtop), ~ portable je laptop; octet je byte, má 8 bitů – bit = bit; disquette je disketa; imprimante tiskárna, imprimante à marguerite je tiskárna laserová a frimousse je smajlík :-). Další výrazy najdete na adrese https://www.dicofr.com.

 

Se vzděláváním v Uruguaji seznamuje článek na desáté a jedenácté stránce. V této jihoamerické republice je vzdělávání věnována velká pozornost. Univerzita byla založena necelých dvacet let po vyhlášení republiky. Také odborné vzdělávání má dlouhou tradici. Míra negramotnosti je tu překvapivě nízká.

 

AK

 

Nahoru