Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 11/1998

Slovenija – Slovinsko * CEEMAN (Sdružení pro rozvoj managementu ve střední a východní Evropě) * Proměny ruského vzdělávacího systému * Japonský vzdělávací systém * Vzdělávání pro dvacáté první století  


Zpravodaj 11/1998

Editorial 

Poměrně velká část tohoto čísla je věnována Slovinsku. V porovnání s většinou evropských zemí je Slovinsko malé rozlohou i počtem obyvatel. Zato jsou však Slovinci velmi aktivní. Je příznačné, že nejmasovější společenskou organizací ve Slovinsku je Klub turistů, který pečuje o 9 tisíc kilometrů značených cest.  Ani v oblasti vzdělávání nezůstávají Slovinci v ústraní. Jen letos v září se ve Slovinsku konaly dvě významné akce: Evropská konference o pedagogickém výzkumu (ECER 98) v Lublani a zasedání Klubu pro odborné vzdělávání zemí střední a východní Evropy na univerzitě v Mariboru. K známému tvrzení, že „Slovan všude bratry má“ lze dodat, že se s nimi také snadno domluví - anglicky nebo německy. Podobnost češtiny a slovinštiny může být někdy zavádějící. Proto jsme informace o slovinském vzdělávacím systému doplnili příručním slovníčkem výrazů používaných v oblasti školství (viz Zpravodaj – příloha V/1998). AK

Nahoru