Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 11/2006

Celoživotní vzdělávání – nový program EU pro znalostní společnost * Způsobilost učňů v Německu * Odborné vzdělávání v Britské Kolumbii * Překládání v Evropské unii * Individualizovaná podpora znevýhodněným * Volba vzdělávací cesty v Rakousku * Politika odborného vzdělávání v Lotyšsku * Europass v Belgii * KIBB – komunikační a informační systém * Přístup na odbornou vysokou školu v SRN * Zaměstnávání starších pracovníků  


Zpravodaj 11/2006


Editorial

V březnu příštího roku bude Evropská unie oslavovat 50. výročí podepsání Římské smlouvy, která stojí na počátku evropského integračního procesu. Při této příležitosti vyzvala EU studenty výtvarných škol, aby se zúčastnili soutěže o návrh loga, které by symbolizovalo uplynulých 50 let. Vítězný návrh poslal Szymon Skrzypczak (1983) z Polska, student Akademie výtvarných umění v Poznani.

V polovině října přijala Evropská komise návrh na zřízení Evropského technologického institutu (ETI). Navrhovaná struktura ETI se má skládat z malé řídicí centrály a sítě znalostních a inovačních společenství, která budou plnit úkoly ETI. Bude-li návrh schválen, mohl by ETI začít fungovat v roce 2008. ETI má představovat mimořádnou kvalitu v oblasti inovace, výzkumu a vysokoškolského vzdělávání v Evropě a má být příkladem toho, jak lze propojit vysoké školy, výzkumné ústavy a podniky, aby Evropa mohla efektivněji zvládat úkoly, které na ni klade globalizovaná znalostní světová ekonomika.

V říjnovém Zpravodaji byl článek věnovaný otázkám vícejazyčnosti v Evropské unii. Portfolio vícejazyčnosti bylo koncem října vyňato z gesce Jána Figeľa, kterému bylo původně přiděleno ke vzdělávání, profesní přípravě a kultuře. Komisařem pro vícejazyčnost se stal Rumun Leonard Orban. Nový komisař pro vícejazyčnost mluví rumunsky, anglicky, francouzsky a pasivně rozumí italsky.

V roce 2007 přibudou k současným dvaceti úředním jazykům Evropské unie tři další: rumunština, bulharština a irština. Počet vzájemných kombinací se z 380 zvýší na 506. Pře-klady a tlumočení se tím ještě více zkomplikují. Generální ředitelství pro překlady chystá další opatření, jak se můžete dočíst na straně 6.

Do zámoří můžete nahlédnout prostřednictví článku o vzdělávání v Britské Kolumbii. Profesní přípravu v odlehlých končinách tam obstarávají dílny na „mnoha“ kolech, protože příslovečná čtyři kola by pro takový kolos nestačila. V článku se opět můžete setkat se značením školního vzdělávání, které se skládá z písmena „K“(Kindergarten)  a čísla, určujícího počet ročníků, které žáci absolvují po mateřské škole. AK

 

Nahoru