Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 11/2009

Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2009 * Ukončování středního vzdělávání v Evropě 3 * Nová kultura vzdělávání v kontextu rozvoje školy a nových médií * Problémy cizinců s integrací * Úloha mistrů odborné výchovy  


Zpravodaj 11/2009

Editorial

V Norra Latin, o které jsme psali v říjnovém editorialu, se 12. a 13. listopadu konala konference o úloze odborného vzdělávání.

V tomto čísle pokračujeme v přehledu způsobů ukončování středního vzdělávání v Evropě druhou částí nejpočetnější skupiny zemí, které mají různá celostátní zadání maturitní zkoušky pro střední všeobecně vzdělávací a střední odborné školy. Jsou to tyto země: Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království (bez Skotska) a Skotsko. V dalších dvou číslech Zpravodaje se budeme věnovat skupině zemí, v nichž si maturitní zkoušky pořádají školy samy, a pak zemím, v nichž se maturitní zkouškou ukončuje pouze střední všeobecné vzdělávání.

Přílohou tohoto čísla je Odborné vzdělávání ve Francii. Francie má velmi promyšlený systém odborného vzdělávání s dlouho tradicí, takže zpracování přílohy bylo dost náročné. Jako vždy jsme vycházeli hlavně z publikace Cedefopu, která je vydávána jednotlivým zemím v době, kdy předsedají EU. Podobnou praxi má zavedenou i francouzský časopis L’enseignement technique, takže v rubrice Co nového v časopisech se můžete podívat na záznam článku o vzdělávání v České republice určeného francouzským čtenářům (časopis je pro zájemce k dispozici v knihovně).

V jazykovém koutku se tentokrát podíváme na anglické slovo event, které samo o sobě nečiní překladatelské problémy. Anglicko-české slovníky nabízejí: událost, příhoda; případ; spor-tovní disciplína, soutěž. Slovo pochází z latinského termínu eventum (výsledek; událost) nebo eventus (výsledek; zdar, úspěch; skončení, konec; událost, příběh; osud). Do fran-couzštiny byl tento termín převzat ve formě événement: událost, příhoda, děj; výsledek, konec rozuzlení, rozhřešení; významná historická událost. Čeština má slovo eventualita (možný případ, možnost) a  eventuální (případný, možný) či eventuálně (třeba, možná, nebo, popřípadě). Tady se s angličtinou poněkud rozchází, protože eventuality znamená sice eventualitu či možnost, také však konečný výsledek, důsledek. Eventual je konečný a eventually znamená nakonec, časem. Tyhle nástrahy však studenti anglického jazyka dříve nebo později odhalí, eventuálně (possibly, perhaps) je na ně upozorní učitel. Co si však počít se spojením sporting event nebo learning event? Sporting event lze přeložit jako sportovní soutěž, ale soutěže ve vzdělávání či učení se moc nekonají. V tomto případě (in that event) je nutné ponořit se hlouběji do anglických výkladových slovníků, například na adrese https://www.thefreedictionary.com. Tam zjistíte, že event může znamenat též action nebo activity, dokonce (even – pozor tady bez t) i miracle (zázrak)! Takže učební či vzdělávací ak-ce nebo aktivita, chcete-li činnost.

V rubrice Zajímavé internetové adresy seznamujeme se staronovou možností vyhledávání starších čísel Zpravodaje na webových stránkách NÚOV. Reagujeme tak na vaše žádosti o zaslání starších článků, které jste si vyhledali v tematickém rejstříku, v elektronické podobě. Tematický rejstřík je nyní také ve formátu pdf, který umožňuje fultextové vyhledávání. AK


Nahoru