Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 12/1998

Další odborné vzdělávání očima nizozemských a německých expertů * Do německého duálního systému vstupuje více žáků s vyšším vzděláním * Co nového v CIRETOQ * Druhá cesta k získání kvalifikace ve Francii * Bakalaureáty na francouzských lyceích v roce 1998 * Vývoj struktury oborů odborného vzdělávání a profesní přípravy ve Francii * Struktura oborů odborného vzdělávání a profesní přípravy ve Francii (Na příkladu odvětví HORECA: hotely - restaurace -stravování).* Nové „průmyslové odvětví“ a „nové povolání“ * Ovlivňuje struktura odborného vzdělávání a profesní přípravy jejich přitažlivost?  


Zpravodaj 12/1998

Editorial
Začátkem příštího roku uplyne deset let od doby, kdy začal vycházet Zpravodaj. Na jeho vývoji lze názorně ukázat pokrok, k němuž u nás za poslední desetiletí všeobecně došlo. Tenkrát na začátku se psalo na psacím stroji na cyklostylové blány. Chyby se opravovaly růžovým lakem. V té době umělo s osobním počítačem pracovat jen pár zasvěcenců. Používané programy také nebyly k uživatelům moc přívětivé. Pak se objevila T602, geniální ve své jednoduchosti, a pomohla hodně lidem překonat zábrany. Psaní bylo podobné jako na stroji, ale růžový lak už nebyl zapotřebí. Na blány tiskla jehličková tiskárna, ze které se předtím vyndala páska. Další pokrok nechal cyklostylové blány stranou a začalo se tisknout na laserové tiskárně a kopírovat. T602 ustoupila Wordu. Nové texty se přestaly podobat strojopisu a začaly se podobat opravdovému tisku. Text doplňovaly grafy, tabulky a obrázky - to všechno umožňoval nový software. S připojením na Internet se objevily další možnosti, jak získávat informace. V průběhu deseti let tak lidé získali spoustu nových vědomostí a dovedností, jaksi mimochodem. Tento jev by se dal nazvat „plíživým sebevzděláváním“. Lidé se učí jeden od druhého, z příruček i pokusem-omylem, a tak si nenápadně osvojují nové dovednosti. Objevil se nový pojem - počítačová gramotnost. Pokroky činěné v práci s počítačem se pro svou viditelnost a průkaznost dobře hodnotí a měří. „Plíživé sebevzdělávání“ však jistě probíhá i v jiných, méně zřejmých oblastech. Doufáme, že svůj podíl na tom má i četba Zpravodaje, protože právě proto ho pro Vás připravujeme. AK

 

Nahoru