Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 12/2004

Evropané a sport * SOLVIT – mechanismus pro řešení problémů na vnitřním trhu EU * Školní příprava učňů v Dánsku * Teze k požadavkům a praxi e-learningu * Název povolání ovlivňuje volbu profesní dráhy * BERUFEnet * Zaměstnanost v Belgii * Nadoborové zkoušky v profesních školách ve Švýcarsku * Profesní příprava pro udržitelný rozvoj * Na okrajích vzdělávání dospělých, pracovní a občanské společnosti  


Zpravodaj 12/2004


Editorial

Pomalu končí Evropský rok výchovy sportem. U jeho příležitosti bylo napsáno hodně článků a úvah na téma „v zdravém těle zdravý duch“. Jak to vypadá ve skutečnosti se vztahem Evropanů ke sportovní činnosti se pokoušela zjistit dvě šetření Eurobarometru. Ta však probíhala ještě před vstupem naší země do Evropské unie, takže naši občané nejsou ve výsledcích zahrnuti. Podle článku na protější straně se však můžete zařadit sami na pomyslné škále sahající od pilných seveřanů až po pohodlné Řeky.

 Příští rok bude Evropským rokem občanství prostřednictvím vzdělávání. V první polovině roku bude Evropské unii předsedat Lucembursko, od července do prosince pak Spojené království. Lucemburčané vedou v Evropě ve znalosti cizích jazyků, což se jim bude po dobu jejich předsednictví jistě velmi hodit.

V prosincovém čísle najdete několik praktických informací. Například se dozvíte, kam se obrátit, dostanete-li se do sporu na vnitřním trhu EU. Dočtete se o několika databázích, které shromažďují údaje o povoláních a o odborném vzdělávání, které pro tato povolání připravuje (v Německu, ve Francii a u nás).

V této souvislosti je zajímavý článek, který referuje o průběžných výsledcích výzkumu prováděného Spolkovým ústavem odborného vzdělávání (BIBB). Výzkum se zaměřil na zdánlivě banální otázku o tom, do jaké míry název povolání určuje jeho přitažlivost pro mladé lidi, kteří teprve plánují svou profesní dráhu. Během průzkumu se zjistilo, že název povolání má na to, zda si ho mladý člověk zvolí, daleko větší vliv, než například skutečná náplň práce. Jistě i u nás by se našlo nemálo povolání, která se po změně názvu stala vyhledávanější. BIBB vydal na stejné téma také sto padesáti stránkovou publikaci, která je k dispozici v knihovně.

Rozsáhlejší článek se zabývá charakteristikou e-learningu, jeho zvláštnostmi a naopak podobnostmi s dřívějšími formami dálkového vzdělávání, možnostmi jeho využití v různých podmínkách a také technickou stránkou poskytování vzdělávání prostřednictvím e-elearningu. Deset tezí formulovaných pracovníky BIBB v další publikaci vydané ve stejné řadě, jako výše uvedená kniha o názvech povolání – Zprávy o odborném vzdělávání (Berichte zur beruflichen Bildung), mají v odborných kruzích podnítit diskusi na dané téma. AK

Nahoru