Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 12/2005

Vzdělávání a profesní příprava 2010 * Vzdělávání v Koreji * Etymologie a definice slova „evaluace“ * Klíčové termíny vztahující se k evaluaci * Eurobarometr a cizí jazyky * K čemu slouží národní rámce kvalifikací? * Uznávání kvalifikací na Maltě * Další vzdělávání starších zaměstnanců  


Zpravodaj 12/2005


Editorial

Světová vrcholná schůzka o informační společnosti (WSIS) se konala podle plánu v polovině listopadu v Tunisu. Místo konání mělo zdůraznit snahy o vyrovnávání rozdílů v přístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT) ve světě. Evropská unie považuje Internet za důležitý nástroj, který je schopen podporovat svobodu projevu i další základní svobody.  O založení WSIS, jejích principech a plánech jsme psali ve Zpravodaji 6/2003 a 1/2004.

Ve Zpravodaji jsme se již několikrát zmiňovali o programu Vzdělávání a profesní příprava 2010. Článek na třetí straně uvádí přehled nejdůležitějších událostí a dokumentů spojených s tímto programem. Dalším krokem v řadě je plánované předložení formálního návrhu Evropského rámce kvalifikací začátkem příštího roku.

S vytvářením Evropského rámce kvalifikací se v jednotlivých zemích (znovu) diskutuje o úloze národních rámců kvalifikací. Ty mají v některých zemích dlouholetou tradici, zatímco v jiných teprve vznikají. O tom pojednává delší článek převzatý z časopisu, který vydává německý Spolkový ústav odborného vzdělávání. V Německu se s budováním národního rámce kvalifikací teprve začíná, a to nejprve v oblasti informačních technologií, kde je rámec vytvářen současně s tím, jak vznikají nová povolání.

Terminologickým otázkám jsou v tom čísle věnovány dva články, které se zabývají termínem evaluace a s ním spojenými výrazy. Ty jsou částečně přebírány z jiných oborů, nejčastěji z ekonomie, a jejich význam se někdy poněkud posouvá. Může být proto užitečné seznámit se s tím, jak jsou tyto termíny definovány v Evropském středisku pro rozvoj profesní přípravy – Cedefop.

O (odborném) vzdělávání v Koreji jsme ve Zpravodaji psali již několikrát, většinou na základě článků z německých pramenů. Tentokrát jsme využili publikaci OECD, materiály poskytnuté Korejským výzkumným ústavem odborného vzdělávání a přípravy (KRIVET) a informace získané na korejských internetových stránkách a připravili jsme podrobnější článek o vzdělávacím systému. V Koreji existuje mnoho různých institucí zabývajících se odborným vzděláváním v jednotlivých odvětvích a oborech. Ty jsou přehledně uvedeny v seznamu spolupracujících institucí na webových stránkách KRIVET.

V příštím roce se předsednictví Evropské unie ujímá Rakousko, které v pololetí vystřídá Finsko. O plánech Rakouska na poli vzdělávání budeme informovat v lednovém Zpravodaji. AK

 

Nahoru