Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 12/2010

Jaké je odborné vzdělávání v Evropě? * Pět let Europassu * Automechanik – historie jednoho povolání * Moderní vzdělávání v profesích elektro  


Zpravodaj 12/2010 Zpravodaj 12/2010

Editorial

Belgie končí své předsedání Evropské unii. Vánočně naladěný snímek to připomíná pohledem na budovu univerzitní knihovny v Lovani. Knihovna má pohnutou historii. Byla založena v roce 1636 přímo v budově univerzity, odkud se kolem roku 1725 přestěhovala do odděleného křídla s pozdně barokní čítárnou, která měla okna obrácena na náměstí. V srpnu 1914 německá vojska zapálila v Lovani hodně domů včetně budovy univerzitní knihovny. Zničení knihovny vyvolalo mezinárodní rozhořčení. Ještě před koncem 1. světové války byla uspořádána mezinárodní sbírka. Německo v rámci válečných reparací poskytlo knihovně 900 000 tisíc svazků. Nová budova knihovny byla postavena v letech 1921 až 1928 na jiném místě, kde stojí dosud. Stavbu navrhl americký architekt Whitney Warren (1864-1943) ve velkorysém stylu vlámské neorenesance. V roce 1940 se smutná historie opakovala. Při okupaci Lovaně německými vojsky opět hořely knihy i budova. Ta byla po válce zrestaurována a nyní uchovává více než milion svazků.

Téma pro jazykový koutek jsme našli v Pravidlech českého pravopisu – viz rubrika Nové knihy v knihovně. Jde o shodu podmětu a přísudku v případě, že podmětem je zkratka nebo akronym (podle pravidel „iniciálová zkratka, která se vyslovuje jako slovo“). Pravidla uvádějí, že je možné se řídit jak zkratkou, tak názvem, který se pod ní skrývá. Takže Cedefop se přestěhoval do Soluně, nebo Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj profesní přípravy) se přestěhovalo do Soluně. Přikláníme se spíš k první možnosti. Zajímavosti o evropských jazycích, z nichž alespoň některé vás jistě překvapí, najdete v onlinovém kvízu uvedeném v rubrice Zajímavé internetové adresy. Kvíz poučí i pobaví.

Toto číslo Zpravodaje je trochu netypické tím, že obsahuje jen čtyři delší články, z nichž tři jsou věnovány učňovství. Shodou okolností jsme se tématem učňovství začali zabývat v době, kdy ho v Cedefopu zařadili do pravidelné rubriky Statistika měsíce. Této náhody bylo škoda nevyužít, proto jsme oba materiály spojili a doplnili je informací o knize, kterou vydala Mezinárodní síť inovativního učňovství – INAP. Síť na základě svých výzkumů dokládá, že „Řemeslo žije!“ – to však už je titul knihy vydané pražským magistrátem (viz rubrika Nové knihy v knihovně).

Další článek se zabývá historií odborného vzdělávání automechaniků, ať už se jim říkalo či říká jakkoliv. Ottův slovník naučný (1889) zklamal, automobil nezná. Tak jsme se podívali do Masarykova slovníku naučného (1925), kde je automobilu věnována stránka a půl i s obrázkem. Automobil (řec., lat.), samohyb, vozidlo pohybující se vl. silou na trati bez kolejí. Podle hmoty použité k hnaní a-u, rozeznávají se a-y parní, a-y elektrické, a-y s výbušnými motory. ... Elektrický a. (elektromobil) poháněn elektr. proudem z akumulátorů, které vozí s sebou. Výhodou elektr. a-u je tichý, zápachu a kouře prostý chod, nevýhodou je krátká doba působnosti akumulátorů, po jízdě asi 100 km nutno akumulátory znovu nabít n. nahradit jinými. Užívají se v menší míře pro městskou dopravu osobní. ... Podle tvaru chladiče, který je umístěn v čele vozu, poznají se a-y různých továren. Když se a. dává do pohybu, nutno motor roztočiti, což se děje buď ručně klikou na předku vozu n. samočinně motorkem na stlačený vzduch n. elektrickým.

Dobré vykročení do nového roku přeje Anna Konopásková


Nahoru