Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 2/2010

Ukončování středního vzdělávání v Evropě * Míra vstupu do vysokoškolského vzdělávání podle druhu bakalaureátu * Vzdělávání a mobilita * Vliv rodičů a vrstevníků při volbě povolání * Google je všechno, nebo ne? * Reforma odborného vzdělávání v Thajsku * Struktury zaměstnání v nemocniční péči  


Zpravodaj 2/2010


Napřed byl březen měsícem knihy. Poprvé se slavil v roce 1955. V roce 1998 vystřídal knihu Internet a po jedenáct následujících let byl březen měsícem Internetu. Od letošního roku máme březen – měsíc čtenářů. To je dobrý nápad, vždyť nebýt čtenářů ležely by ladem knihy skutečné i virtuální!

Shodou okolností právě letos v březnu přestane vycházet papírová verze Zpravodaje. (Tištěný Zpravodaj budou nadále dostávat jen knihovny s právem povinného výtisku a veřejné knihovny – viz seznam na třetí straně obálky.) Vyžadují to úsporná opatření, která se však dotknout jen formy, nikoliv obsahu. Nejsme sami, kdo museli sáhnout k takovému kroku. Šetří se i v Evropském středisku pro rozvoj profesní přípravy známém pod názvem Cedefop. Časopis Cedefop Info, do kterého přispívali pracovníci z oblasti odborného vzdělávání z členských států EU, nejprve přešel na elektronickou formu a pak přestal vycházet vůbec. Jeho funkci nyní pravděpodobně plní Cedefop Newsletter, také v elektronické verzi. Další časopis vydávaný Cedefopem třikrát ročně: European journal of vocational training skončil 45. číslem éru, v níž vycházel v tištěné podobě v pěti jazykových mutacích. Číslo 46 – viz rubrika Co nového v časopisech – vyšlo v elektronické podobě a pouze v angličtině. Příspěvky do tohoto časopisu se dříve přijímaly ve všech úředních jazycích EU, nyní se mohou předkládat pouze v angličtině, aby se ušetřilo na překladech. Pouze v elektronické formě jsou i stručné zprávy v Cedefop briefing note, které si však ponechaly vícejazyčnost, vycházejí v šesti jazycích a v češtině si je můžete většinou přečíst ve Zpravodaji. Francouzské Středisko pro studium a výzkum kvalifikací (Céreq) vydává měsíčník Bref pouze v elektronické podobě od začátku roku 2008 – viz též rubrika Co nového v časopisech v tomto čísle. 

Elektronické dokumenty mají své výhody. Dá se v nich fulltextově vyhledávat, odkazy na místa v Internetu mohou být funkční, i když nejsou modré a podtržené. Ve Zpravodaji jsou funkční všechny odkazy i ty, které jsou psány malým písmem, protože jsou moc dlouhé. Nemusíte luštit, co je tam napsáno, stačí stisknout ctrl a kliknout na odkaz. Můžete se tak podívat například na plné znění článků z rubriky Co nového v časopisech v tomto čísle Zpravodaje. Další výhodou elektronických dokumentů je, že nezabírají místo, jen to virtuální. Nevýhodou je, že si je nemůžete číst na příjemnějším místě než u počítače, pokud nepovažujete za nejpříjemnější místo na světě právě tuto židli.

V lednovém čísle jsme na tomto místě psali, že končíme s přehledem způsobů ukončování středního vzdělávání v Evropě. Přece jsme se však k tomuto tématu vrátili ještě jedním shrnujícím článkem, který poskytuje souhrnný přehled o pěti skupinách, do nichž jsme jednotlivé země rozdělili. U každé skupiny najdete odkaz nebo odkazy (skupina B) na příslušná čísla Zpravodaje, v nichž jsou podrobnější informace.

V jazykovém koutku můžeme opět potvrdit platnost výroku, že „Evropa je v rukou překladatelů“. V rubrice Co nového v časopisech jsou záznamy dvou článků (jeden z European journal of vocational training, druhý ze Céreq Bref), které pojednávají o francouzské VAE. Bez znalosti reálií byste to však z anglického textu těžko poznali. AK

Nahoru