Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 4/2001

Pracovní program CEDEFOP pro rok 2001 * Předsednictví Evropské unie * Alternační vzdělávání ve Francii a jeho problémy * Problémy vzdělávacího systému Ruské federace (1) * ADeBar * Problémy vzdělávání v některých nástupnických zemích SSSR * Doprovodný výzkum  


Zpravodaj 4/2001
 Editorial
V tomto čísle najdete článek čerpající z německých pramenů a zabývající se problémem včasného rozpoznání toho, jaké kvalifikace budou žádané a potřebné v příštích letech. Má poněkud záhadný název ADeBar. Je to akronym pro metodu založenou na dlouhodobém pozorování vývoje kvalifikací v pracovním prostředí. Není třeba zdůrazňovat, že pro odborné vzdělávání jsou předpovědi vývoje ve světě práce tím nejdůležitějším vodítkem pro další vývoj kurikul, i když se většinou nenaplňují stoprocentně. Proto budeme tuto oblast nadále sledovat a seznamovat své čtenáře s novinkami v této oblasti. Evropská komise se zabývala otázkou, jak se Evropa jako celek bude vyvíjet do roku 2010. Pověřila proto odborníky, aby vytvořili scénáře možného vývoje.  Ti se řídili svou vlastní představivostí a jejich názory nelze ztotožňovat s názory Komise. Vzniklo tak pět scénářů. První z nich „Triumfující trhy“ (Triumphant Markets) předvídá rostoucí rozpor mezi sociální-mi státy a požadavky ekonomiky, z něhož ekonomika vyjde vítězně. Scénář s romantickým názvem „Sto květů“ (The Hundred Flowers) očekává omezení centrální vlády na minimum, akce proti velkým podnikům, rozkvět stínové ekonomiky a místních společenství. „Sdílená zodpovědnost“ (Shared Responsibilities) se bude vyznačovat čtyřmi základními principy: decentralizací, otevřeností, subsidiaritou a povinností spolupracovat. „Tvůrčí společnosti“ (Creative Societies) vyřeší rozpor mezi rostoucími potřebami a omezenými možnostmi ekonomiky zaměřením na jiné hodnoty. Scénář „Neklidná sousedství“ (Turbulent Neighbourhoods) předvídá stupňování místních konfliktů a dokonce válku uvnitř Evropy. 

Uvidíme za deset let (pokud se mezitím nevyplní poslední, nejchmurnější scénář). AK

Nahoru