Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 4/2007

Mládež v Evropské unii  * Automatický systém pro překlady * Vzdělání a životní dráha 3 * Marshallův plán pro němčinu * Ministři školství se špatnými známkami * Celoživotní vzdělávání a definice OECD * Agentura Evropské unie pro základní práva * Začleňování do světa práce v Hesensku * Duální profesní příprava se modernizuje  


Zpravodaj 4/2007


Pod heslem „Vaše Evropa – vaše budoucnost“ se ve dnech 24. až 25. března 2007 konal v Římě první summit mládeže EU, na kterém se sešlo více než 200 mladých lidí z 27 členských států. Summit se uskutečnil v Campidoglio – ve stejné budově, v níž zástupci šesti zakládajících členských států (Itálie, Německa, Francie, Lucemburska, Belgie a Nizozemska) před padesáti lety podepsali Římskou smlouvu. Mladí lidé oslavili výročí podpisu Římské smlouvy, především však diskutovali o budoucnosti Evropy. Jejich názory na vzdělávání najdete v článku začínajícím na třetí straně.

Eurostat u příležitosti summitu mládeže připravil šestistránkový leták se statistickými údaji o současné i budoucí evropské mládeži. Z něho jsme mimo jiné vybrali údaje o procentuálním rozdělení studentů do jednotlivých oborů terciárního vzdělávání. Podle tohoto přehledu překračuje Česká republika evropský průměr zhruba dvojnásobně ve dvou oborech – v pedagogice a v zemědělství a veterinářství.

V tomto čísle ukončujeme překlad podkapitoly 4.2 nazvané Prospěch ze vzdělání v průběhu života jednotlivce, která je uveřejněna ve třetí zprávě Cedefopu o výzkumu odborného vzdělávání. V této části se mimo jiné dozvíte o rozdílu mezi objektivním prospěchem, který vzdělání přináší, a jeho subjektivním vnímáním. Tím se zabývá biografický výzkum, jehož výsledky však nejde sumarizovat.

O významu vícejazyčnosti pro další vývoj EU jsme ve Zpravodaji psali již několikrát. Článek v tomto čísle je zajímavý tím, že francouzští učitelé v něm plédují za udržení německého jazyka jako vyučovacího předmětu ve francouzských školách. V tom jim těžko můžeme pomoci. V článku Duální profesní příprava se modernizuje však alespoň uvádíme názvy některých nových oborů také v němčině. Vliv všudypřítomné angličtiny je však znatelný i tam. Absolventi dvou nových oborů pracují v Call Centern, nikoli Zentren (o Anruf ani nemluvě), a Medienkaufmann nemá na starosti Druck ale Print.

U příležitosti blížících se prezidentských voleb ve Francii známkovali francouzští učitelé ministry školství, z nichž dva nyní kandidují na prezidentský úřad. „Vysvědčení“ otiskl časopis Le Monde de L’Éducation. Nejlepším výsledkem bylo dosažení 11 z možných dvaceti bodů. Současný ministr školství dostal jen 7 bodů. Příští kandidáti na tuto vládní funkci tak alespoň nebudou mít laťku nastavenou příliš vysoko.

Publikace OECD se v oblasti vzdělávání zabývají podobnými tématy jako příslušné instituce v Evropské unii. Také definice termínů, které se v této oblasti používají, jsou podobné. Přesto je dobré se s nimi seznámit, a proto jsme připravili překlady definic termínů, které se vyskytují v celoživotním vzdělávání. AK

Nahoru