Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 5/1998

Německý odborový svaz k dalšímu odbornému vzdělávání * Odborné vzdělávání pro informační společnost * Nové modely učebních oborů v německém duálním systému * ETUC - Evropská konfederace odborových svazů * Vzdělávání v Rakousku - předpoklad dalšího rozvoje země * Změny ve francouzských collèges * Diplomy odborného vzdělávání a profesní přípravy ve Francii * Proměny zájmu o druhy odborného vzdělávání ve Francii * Návrh Rozhodnutí rady o podpoře evropských cest pro odbornou přípravu spojenou s prací, včetně učňovství  


Zpravodaj 5/1998


 Editorial

Míra vlivu sociálních partnerů v oblasti odborného vzdělávání je obvykle přímo úměrná pevnosti jejich postavení. Německý odborový svaz zřejmě o své síle nepochybuje, a tak velmi ostře zkritizoval další odborné vzdělávání v Německu. Zaměstnavatelské svazy si zase dělají starost s přeměnou současné společnosti ve společnost založenou na informacích. Na přeměnu je třeba urychleně připravovat nejen pracovníky, ale také zákazníky (spotřebitele, uživatele) - prostě společnost jako celek.

Pro pracovníky v informacích, řízení a výzkumu v oblasti školství je určen evropský program ARION (akronym založený na názvu v nizozemštině - Actieprogramma Reizen met een Instructif karakter voor Onderwijsspecialisten). Čtvrtá zpráva ze studijního pobytu v rámci tohoto programu, který se konal ve Vídni, seznamuje se vzděláváním v Rakousku.

 Francouzské slovo collège má se svým anglickým protějškem college společný jen vzhled, nikoli výslovnost a význam. Francouzské collèges jsou totiž nižší sekundární školy. Jejich absolvování je nezbytným předpokladem pro další studium (a získávání diplomů).

Dříve se chodilo po Evropě na zkušenou s vandrovní knížkou, dnes Komise EU navrhuje vybavit mladé lidi, kteří se připravují na povolání a zároveň sbírají pracovní zkušenosti v zahraničí, průkazem nazvaným „Europass-training“.  AK

Nahoru