Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 5/2005

Stručné dějiny metrologie * Úloha vysokoškolského vzdělávání v EU * Vzdělávání na Islandu * Klíčové kvalifikace v odborném vzdělávání * Struktura kreditu pro Anglii * Reforma gymnázia ve Švédsku * Nové a modernizované učební obory v SRN  


Zpravodaj 5/2005


Editorial

Letošní rok vyhlásilo UNESCO světovým rokem fyziky. Účelem této akce je mimo jiné podpořit mezinárodní spolupráci v teoretické a  aplikované fyzice a ve vzdělávání budoucích výzkumných pracovníků a vysokoškolských učitelů. U příležitosti světového roku fyziky se budou konat různé oslavy a konference. Fyzice a jejím mezinárodně domluveným jednotkám je věnován článek na třetí stránce.

Evropská komise vydala v dubnu sdělení o vysokoškolském vzdělávání v Evropské unii a o tom, jak by vysoké školy měly přispívat k plnění Lisabonské strategie. Sdělení je doplněno výčtem sedmi otázek, které jsou v souvislosti s vysokoškolským vzděláváním často kladeny. Z obou těchto dokumentů vychází článek na čtvrté a páté stránce.

Vysokoškolské vzdělání nemusí vždy znamenat nižší míru nezaměstnanosti. Neplatí to přinejmenším ve dvou evropských státech – na Islandu a v Dánsku. Island není členem Evropské unie, je však zapojen do sítě Eurydice, takže některé informace pro článek na šesté a sedmé stránce jsme načerpali tam. Dalším zdrojem byla diplomová práce předkládaná na Stockholmské univerzitě, ze které jsme převzali stručnou, ale zajímavou historii islandského školství.

Do Švédska nás zavede článek na dvanácté stránce pojednávající o chystané reformě středních škol, kterým se ve Švédsku říká gymnázia, i když kromě tří všeobecně vzdělávacích směrů poskytují též veškeré odborné vzdělávání na středoškolské úrovni.

V minulém čísle jsme psali o tom, jak chce Velká Británie do roku 2010 zajistit dostatečný počet příslušně kvalifikovaných pracovníků. Nyní se k tomuto tématu vracíme podrobnějším popisem kreditu, který bude udílen za absolvování určité části vzdělávání. V článku na desáté a jedenácté straně se můžete seznámit se strukturou tohoto kreditu a se třemi kategoriemi deskriptorů, které popisují, čeho mají žáci dosáhnout na každé ze šesti úrovní.

Jistě jste již slyšeli o zahájení celoevropské kampaně „Hluku stop!“ vedené Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Od příštího roku bude mezní hranice pro každodenní vystavení zaměstnanců hluku činit 87 decibelů. Nadměrný hluk na pracovišti ohrožuje sluch nejen pracovníků v těžkém průmyslu, ale například i ve školství. AK

Nahoru