Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 7-8/1998

Označení zemí Evropské unie a zemí ESVO/EHP * Přístup na vysoké školy bez maturitní zkoušky - evropský trend * Některé výsledky výzkumů trendů ve vývoji povolání a kvalifikací * Mnohé, ale ne mnoho * Odvětvové systémy dalšího vzdělávání v zemích Evropské unie * Zaměstnání na částečný pracovní poměr - výhody a rizika * Rovnocennost nebo transparentnost průkazů profesní způsobilosti? * Projekt “Profesní standardy, zkoušky a certifikace” pro Turecko * Nová povolání a “nová” povolání * Megatrendy ve světě ekonomiky a práce * Úřad pro kvalifikace a kurikulum - QCA * Délka mateřské dovolené * Nová politika pro 18-24leté lidi  


Zpravodaj 7-8/1998

Společnost 21. století má být společností informací, vědomostí, znalostí nebo chcete-li znalostní společností. Aby takovou opravdu byla, musí převážnou většinu jejích členů tvořit lidé nejen vzdělaní, ale neustále se dále, celoživotně či doživotně, vzdělávající. Ve všech zemích, které se přihlásily k myšlenkám tzv. Bílé knihy s názvem “Vyučování a učení. Ke vzdělávající se společnosti” (Luxembourg, European Commission 1995), si uvědomují, že takového stavu nebude jednoduché dosáhnout. Jen malé procento populace prochází vzdělávacím systémem jako růžovým sadem, hravě zdolává úskalí nejrůznějších testů a všechny zkoušky skládá napoprvé. Tito lidé jsou kromě talentu, cílevědomosti a píle vybaveni ještě jednou málo zmiňovanou klíčovou dovednosti - totiž dovedností vyhovovat si vzájemně se vzdělávacím systémem. Když ho nakonec opustí, je pro ně zcela přirozené nabalovat další vědomosti na ty, které získali na své úspěšné pouti. Problém je pouze v tom, že takových lidí není dost. Proto se příslušní odborníci v současné době zabývají otázkou, jak pro znalostní společnost získat lidi, jejichž cesta ke vzdělávání není tak snadná a přímočará. Jak odstranit zbytečné formální překážky. Jak umožnit lidem, kteří předčasně opustí vzdělávací systém, aby se do něj mohli opět vrátit. Ne však na té úrovni, na které ho opustili, ale na té, na kterou se mezitím (sebevzděláváním, pracovními a životními zkušenostmi, neformálním vzděláváním) dostali.V konkrétnější rovině jsou to opatření, která se v některých zemích již uplatňují, například umožnění přístupu na vysokou školu bez maturity, uznání předchozího (třeba neformální) vzdělání, možnost získání “dvojí kvalifikace” nebo obecně příležitosti tzv. druhé šance.

Toto téma představuje v současné době skutečnou výzvu, jak je nyní zvykem označovat všechny problémy, jejichž řešení se nejeví snadné. Proto o něm informujeme a budeme nadále informovat i ve Zpravodaji.  AK

Nahoru