Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 7-8/2000

Jak se liší bílé a zelené knihy EU? * EURYDICE – Evropská informační síť ve vzdělávání * Úvahy o výzkumu vzdělávání * Brána jazyků otevřená * Nová Rada pro vzdělávání a kvalifikace ve Velké Británii * Reformy vysokoškolského vzdělávání v Evropě od roku 1980 (I.) * Názory na podobu závěrečných zkoušek v německém duálním systému * Cíle dalšího odborného vzdělávání v Belgii * Úvahy o charakteru práce v budoucnosti * Výzkum odborného vzdělávání ve Spolkovém ústavu odborného vzdělávání * Mezinárodní mobilita v odborném vzdělávání * K diferenciaci a flexibilizaci profesní přípravy * Ústav pro výzkum trhu práce a povolání * Globalizace, global players a odborné vzdělávání  


Zpravodaj 7-8/2000

Editorial
Význam slova „relativní“ lze mladším žákům přiblížit na příkladu dvou prázdninových měsíců, které mají oba po jednatřiceti dnech a přitom obvykle utečou rychleji, než únor v nepřestupném roce.Relativní je také naše chápání systémů vzdělávání v jiných zemích. Obvykle je vnímáme na základě svých vlastních zkušeností a snažíme se je zasadit do rámce, ve kterém se umíme orientovat. Článek profesora Louise Marmoze (UNESCO) upozorňuje na to, jaká nebezpečí z tohoto počínání vyplývají pro mezinárodní výzkum, zvláště pokud se k nim připojí ještě nedorozumění způsobená používaným jazykem. Někteří vědci mají sklon vytvářet si svůj vlastní žargon a ne vždy ho doplňují přesnými definicemi jednotlivých termínů. Zmatení jazyků pak obvykle dovrší překlady.Rok 2001, první rok nového tisíciletí (i když ani v tomto bodě se neshodují všichni), byl vyhlášen Evropským rokem jazyků. Evropská unie podporuje vzdělávání v cizích jazycích již dlouho, příkladem může být program Lingua z roku 1989. Čím více se Evropská unie rozšiřuje, tím je jazyková výuka potřebnější. V důsledku rozvoje informační a komunikační technologie je také snadnější. Prioritou současného francouzského předsednictví je odstraňovat překážky mobility studentů, učitelů a výzkumníků. Neznalost jazyků je velmi podstatnou překážkou také v oblasti podnikání, kde značně omezuje konkurenceschopnost na mezinárodním poli. V rámci programu Leonardo da Vinci se evropským firmám, zvláště malým a středním podnikům, nabízí provedení tzv. jazykového a komunikačního auditu (language and communication audit - LSA). O lepší vzájemné porozumění v oblasti vzdělávání se od svého vzniku snaží informační síť EURYDICE. V tomto čísle Zpravodaje vás chceme podrobněji seznámit s její záslužnou činností. EURYDICE byla založena v roce 1980 a od roku 1995 je součástí programu Sokrates. EURYDICE začala s vydáváním přehledových publikací o systémech vzdělávání, jeho organizaci, financování apod. a v současné době zpracovává analytické zprávy zaměřené na určité aktuální nebo přetrvávající problémy.Také pojem celoživotního zaměstnání se relativizuje. Nahrazuje ho celoživotní vzdělávání, zaměstnatelnost a neustálá připravenost přizpůsobovat se změnám. O předvídání v tomto směru se snaží výzkum odborného vzdělávání a trhu práce. Výsledky těchto výzkumů pak ovlivňují směr odborného vzdělávání, služby profesního poradenství a personální politiku v podnicích.

Celoživotní vzdělávání nemusí být jen nutností. V současné době se objevuje nový trend spojující vzdělávání a zábavu. V angličtině se označuje slovem „eductainment“ (education + entertainment). Není to na začátku školního roku dobrá zpráva? AK

Nahoru