Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 7-8/2002

Migranti a jejich problémy * IBQM * Ekonomické a vzdělávací aktivity migrantů v Německu * Cizinci v České republice * Pracovní plán CEDEFOP na rok 2002 * elearning v zemích Evropské unie * Itálie – Akreditace struktur profesní přípravy a kvalita profesní přípravy * Další vzdělávání v podniku * CO.BR.A. * Evropská komise o celoživotním učení * Nizozemský zákon o odborném a dalším vzdělávání * Profesní licenciát ve Francii * Francouzské distanční vzdělávání * Reforma učitelského vzdělávání ve Francii * Nové pojetí přechodu ze školy do zaměstnání * Evropské portfolio jazyků * Výsledky šetření PISA – podnět k úvahám o reformě vzdělávání v Německu * Proměny odvětví „čištění“ * Odborné vzdělávání v USA v 90. letech * Mezinárodní úřad pro vzdělávání * Vzdělávací systém v Nigérii  


Zpravodaj 7-8/2002

Editorial 
Číslo je zčásti věnováno migraci a problémům s ní spojeným jak pro migranty, tak pro zemi, ve které pobývají. V jednotlivých článcích se uvažuje mimo jiné o tom, jak vzdělávání a profesní příprava přispívá k integraci přistěhovalců do většinové populace. Není náhodou, že se těmito otázkami zabývají především v Německu, kde v současné době pobývá deset miliónů cizinců. Právě v Německu bylo ve Spolkovém ústavu odborného vzdělávání založeno „Iniciativní pracoviště Poskytování odborné kvalifikace migrantům“, které koordinuje činnost poradenských středisek rozptýlených po celé zemi.Přistěhovalectví bylo také jedním ze stěžejních témat červnového zasedání Evropské rady v Seville, které se konalo na závěr španělského předsednictví. Závěry jednání o přistěhovalectví se týkaly hlavně formálních a legislativních opatření (revidovat seznam států,  jejichž  občané podléhají při vstupu do EU vízové povinnosti; zavést společný identifikační systém vízových údajů; urychleně uzavřít smlouvy o repatriaci s třetími zeměmi; zavést  koordinovanou  a  jednotnou kontrolu  vnějších  hranic  EU; urychlit legislativní práce na imigrační a azylové  politice).V Evropě panují o přistěhovalectví různé mylné  představy. Všeobecně se soudí, že Evropa je zaplavována ilegálními imigranty. Experti se však domnívají, že těchto lidí přichází mnohem méně, než legálních imigrantů, kteří se stěhují za svými příbuznými. Názor, že imigrace zvyšuje míru nezaměstnanosti, také není zcela pravdivý. Imigranti většinou pracují na místech, která by jinak zůstala neobsazena. Pokud mají přistěhovalci potíže s hledáním zaměstnání, týká se to spíše druhé generace, která již vyrostla v hostitelské zemi, lépe ovládá její jazyk a má vyšší vzdělání. Iluzorní je i představa, že je možné uzavřít hranice mezi EU a jedenácti sousedními státy tak důkladně, že se přes ně nelegální imigranti nedostanou. Čím méně je legálních možností pro vstup a podání žádosti o azyl, tím více se rozmáhá „pašování lidí“. Mluví se o tom, že Evropa je přeplněná. To je ovšem pouze relativní a je zajímavé, že vyšší hustota obyvatelstva není vždy důvodem pro volání po omezení přistěhovalectví.

Pro druhou polovinu roku 2002 se předsednické funkce v Evropské unii ujalo Dánsko. Toto „střídání stráží“ do jisté míry ovlivnilo i plán práce, který si na letošní rok stanovil Cedefop. Soluňské středisko se rozhodlo vydat aktualizované popisy národních systémů odborného vzdělávání a přípravy ve dvou letošních předsedajících zemích, Španělsku a Dánsku, a také v Řecku, které tuto funkci převezme 1. ledna 2003. AK, IŠ

Nahoru