Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha I/2001

Anticipace vývoje v povoláních a kvalifikacích. Doporučení a závěry založené na přehledu inovací metod a nástrojů používaných v Evropské unii. Zpracoval Burkart Sellin (CEDEFOP) v roce 2000.  


Zpravodaj - příloha I/2001

 Úvod
Tento příspěvek byl poprvé zpracován, aby podpořil úvahy účastníků konference CEDEFOPu o inovacích, konané v Bruselu koncem června 2000, a jeho účelem je shrnout hlavní výsledky průzkumu zahájeného v roce 1999 v souvislosti se sítí Ciretoq  a s projektem Innovations in VET. Průzkum a jeho výsledky mají posílit snahy CEDEFOPu o rozvíjení způsobů pozorování inovací i o první samostatná doporučení nebo závěry.

Příspěvek má jménem CEDEFOPu navrhnout finální doporučení a závěry na téma anticipace vývoje v povoláních a kvalifikacích, které jsou adresovány především těm, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy (OVP), politickým činitelům a činitelům v oblasti vývoje OVP. Má napomáhat pokračujícímu procesu rozhodování tím, že bude zlepšovat nástroje pro výzkum, vývoj a plánování OVP ve světle současných a budoucích závažných úkolů. Měl by pomoci CEDEFOPu a organizacím zabývajícím se výzkumem a vývojem OVP v členských státech lépe identifikovat prioritní činnosti v této významné oblasti politiky vzdělávání a odborné přípravy.

Nahoru