Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha I/2005

Maastrichtské komuniké o budoucích prioritách zvýšené evropské spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě (Revize Kodaňské deklarace z 30. listopadu 2002)  


Zpravodaj - příloha I/2005


14. prosince 2004 v Maastrichtu souhlasili ministři odpovědní za odborné vzdělávání a přípravu z 32 evropských zemí, evropští sociální partneři a Evropská komise s posílením spolupráce s cílem

- modernizovat systémy odborného vzdělávání a přípravy tak, aby se Evropa stala nejkonkurenčnější ekonomikou;

- nabídnout všem Evropanům, ať jsou to mladí lidé, starší pracovníci, nezaměstnaní nebo znevýhodnění, kvalifikace a kompetence, které potřebují k tomu, aby se plně integrovali do tvořící se znalostní společnosti přispívající k většímu počtu lepších pracovních příležitostí.

Nahoru