Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha I/2009

Bordeauxské komuniké o zvýšené evropské spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě  

Zpravodaj - příloha I/2009


Komuniké evropských ministrů odborného vzdělávání a přípravy, evropských sociálních partnerů a Evropské komise, kteří se 26. listopadu 2008 setkali v Bordeaux, aby přehodnotili priority a strategie Kodaňského procesu.

I – Od Kodaně k Bordeaux: tvůrčí, účinný a dynamický proces

II –Evropské vzdělávání a profesní příprava musí odpovídat na výzvy globalizace

III – Zachovat směr a dodat nový elán

Čtyři prioritní oblastí pro budoucí činnost:

1. Zavádění nástrojů a plánů pro podporu spolupráce v odborném vzdělávání na národní a evropské úrovni

2. Zvýšení kvality a atraktivity systémů odborného vzdělávání a přípravy

3. Zlepšování spojení mezi OVP a trhem práce

4. Posilování způsobů evropské spolupráce

 

Nahoru