Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha III/2002

UNESCO Koncept přepracovaného doporučení týkajícího se odborného a profesního vzdělávání (2001)  


Zpravodaj - příloha III/2002

Toto Doporučení platí pro všechny formy a aspekty vzdělávání, které jsou svou povahou odborné a profesní, poskytované ve vzdělávacích institucích nebo z jejich zmocnění, veřejnými orgány, soukromým sektorem nebo prostřednictvím jiných forem organizovaného vzdělávání, ať už formálního či neformálního, s cílem zajistit, aby měli všichni členové společnosti přístup k cestám celoživotního vzdělávání.

Nahoru