Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha III/2003

Profesní příprava a učení pro kompetence. Druhá zpráva o současném výzkumu profesní přípravy v Evropě: syntetická zpráva 2000  


Zpravodaj - příloha III/2003


Příloha seznamuje s vybranými částmi druhé syntetické zprávy o výzkumu profesní přípravy v Evropě, kterou v roce 2001 vydal CEDEFOP. Zpráva shrnuje poznatky předních evropských výzkumných pracovníků z uvedené oblasti. Byla zpracována na základě velkého množství pokladových studií, které byly publikovány samostatně ve třech svazcích. Zpráva poskytuje ucelený obraz o problematice odborného vzdělávání v dnešním světě. Je proto významným pramenem informací pro všechny, kteří se touto oblastí zabývají.

Obsah zprávy je rozdělen do šesti částí.

I: Systémy odborného vzdělávání a přípravy, koordinace s trhem práce a řízení

II: Celoživotní učení a kompetence: očekávané úkoly a reformy

III: Příprava a zaměstnanost z hlediska podniků

IV: Zaměstnanost, hospodářská výkonnost a nesoulad v nabídce kvalifikací a poptávce

V: Individuální výkon, přechod do pracovního života a sociální vylučování

VI: Výzkum odborného vzdělávání a přípravy mimo Evropskou unii

Tato příloha obsahuje překlad VI. části.

Nahoru