Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha IV/1998

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie  


Zpravodaj - příloha IV/1998

Průvodce obsahuje informace o druzích počátečního odborné vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie. Tyto informace jsou vyjádřeny jednak slovně, jednak graficky.

Uvádějí se názvy vzdělávacích institucí, které počáteční odborné vzdělávání nebo profesní přípravu poskytují, nebo názvy příslušných programů počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy. Tak je tomu tehdy, kdy stejné programy počátečního odborného vzdělávání nebo profesní přípravy nabízejí vzdělávací zařízení různého typu. České ekvivalenty názvů vzdělávacích institucí nebo programů odborného vzdělávání a profesní přípravy jsou pouze orientační. Doslovný překlad názvu v některých případech nebyl možný nebo by nebyl srozumitelný. Každý druh počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy je charakterizován z hlediska jeho určení, jeho úrovně a obecného zaměření.

Nahoru