Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha VI/2001

Miniglosář německých výrazů z oblasti dalšího vzdělávání  


Zpravodaj - příloha VI/2001

Úvod 
Základem miniglosáře německých výrazů z oblasti dalšího vzdělávání je Glossar uveřejněný v publikaci Checkliste – Qualität beruflicher Weiterbildung, vydané Spolkovým ústavem odborného vzdělávání (BIBB) v Bonnu. Jde o příručku, která má napomoci zájemcům o další vzdělávání při výběru vhodného vzdělávacího zařízení. O obsahu Checkliste přinesl informaci Zpravodaj č. 11/2001.  Miniglosář obsahuje 21 německých výrazů z oblasti dalšího vzdělávání. Tam, kde to bylo možné, je uveden jejich český ekvivalent. Jako při každém překladu, vznikly i při překladu německých výrazů potíže. Některé z nich označují jevy, které v českém prostředí vůbec neexistují, nebo existují v pozměněné podobě. Jde např. o různé druhy dalšího vzdělávání – Weiterbildung : Fortbildung : Anpassungsfortbildung : Aufstiegsfortbildung – nebo o názvy určitých institucí – Zuständige Stelle – apod. V těchto případech je překlad uváděn v uvozovkách, protože jde buď o nepoužívaný doslovný překlad, nebo o překlad volný, snažící se postihnout smysl výrazu.

Nahoru