Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha VI/2005

Model učení v pracovním životě  


Zpravodaj - příloha VI/2005


Článek popisuje vytvoření holistického modelu, který ukáže základní prvky učení na pracovišti a jejich vzájemná spojení. K tomu se dochází přizpůsobením a kombinováním dvou modelů, které byly vypracovány již dříve: modelu zabývajícího se pracovištěm jako prostorem pro učení a všeobecného modelu učebního procesu. Nejvýznamnějším rysem nového modelu je rozlišování mezi sociální a individuální úrovní učení a poukázání na to, že provozní praxe organizace a pracovní identita zaměstnanců se jako hlavní oblast důležitého učení na pracovišti překrývají.

Nahoru