Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

ESCO - taxonomie dovedností, kompetencí a povolání

ESCO.jpg

ESCO je projekt Evropské komise zaměřený na propojení dovedností a kompetencí s povoláními, a to na celoevropské úrovni. Projekt si klade za cíl zlepšení souladu mezi poptávkou po pracovních silách (volná pracovní místa) a nabídkou pracovních sil (uchazeči o zaměstnání).  Pro každé povolání bude sestaven seznam relevantních dovedností a kompetencí, který bude průběžně aktualizován podle vývoje na trhu práce a odpovídající poptávky po nových dovednostech a kompetencích. 

ESCO je klíčovou prioritou Evropské komise v kontextu iniciativy Nové dovednosti pro nová povolání a Evropa 2020.

Pokud  máte zájem o zasílání ESCO newsletteru, napište žádost v angličtině na následující adresu: empl-esco-secretariat@ec_europa_eu

Stránky Evropské Komise - ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění o ESCO (v AJ)

Nahoru