Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Mezinárodní seminář projektu CREDCHEM

3. a 4. prosince se v NÚOV setkali řešitelé projektu CREDCHEM, kteří zastupovali instituce z Německa, Itálie, Slovenské a České republiky.    

CREDCHEM je jedním z pilotních projektů, které mají v Evropě ověřit možnosti přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET - Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání). Je orientován na oblast chemie. Prostřednictvím NÚOV se do projektu zapojilo pět českých škol s chemicky zaměřenými vzdělávacími programy. Odborníci z těchto škol již vytvořili první návrhy přenositelných jednotek, které budou  nabídnuty partnerům pro využití v rámci připravovaných mezinárodních mobilit žáků.

Konzultační proces k ECVET proběhl z iniciativy Evropské komise v roce 2006. Během něj se uskutečnila diskuse s potenciálními partnery a byly zformulovány základní postoje k zavedení kreditního systému.

Přenosu kreditů se věnoval také systémový projekt MŠMT Partnerství a kvalita (2008). V jeho rámci byla vypracována analýza připravenosti k zavedení ECVET, SWOT analýza a byly navrženy akce na podporu implementace. Česká repoublika pak vstoupila do mezinárodních projektů směřujících k reálnému testování možností ECVET (2009), jako jsou projekty CREDCHEM (chemie) a RECEMFOR (zahraniční obchod).

Vybrané aktivity roku 2009:
o Internetově přístupné informace na www.nuov.cz
o Česká verze letáku ECVET
o Pracovní verze metodiky ECVET
o Podpora aktivit z projektu oborových skupin – založení pracovních skupin:
o při oborové skupině Technická chemie a silikáty
o při oborové skupině Ekonomika a podnikání

 

Nahoru