Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

S platností od 1. července 2011 došlo ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP).

Nástupnická organizace nese název Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). V jejím čele stojí Václav Hořejší. Národní ústav pro vzdělávání bude řešit otázky předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Ústav se také bude zabývat pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství.

Sídlem NÚV je dosavadní sídlo Národního ústavu odborného vzdělávání (Praha 10, Hostivař, Weilova 1271/6).

Tyto stránky NÚOV již nejsou aktualizovány.

way_1.jpg  

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

 

rvp.jpg  

Rámcové vzdělávací programy

RVP jsou základním prvkem právě probíhající kurikulární reformy.

RVP pro 4. etapu
NÚOV se společně s VÚP podílí na projektu Metodika II

 

logo_fiktivni.jpg  

Kariérové poradenství

Přemýšlíte kam na školu? Pokud se rozhodujete o volbě střední školy nebo hledáte zajímavé studium na vyšší odborné škole a potřebujete poradit, můžeme vám pomoci.

 

logo_tesnopis.jpg  

Státní těsnopisný ústav

STÚ koordinuje výuku předmětů technika administrativy, obchodní korespondence a těsnopis na středních školách.

 

logo_europassCR.jpg  

Národní centrum Europass

Europass je první evropský soubor dokladů o vzdělání držitele, jeho kompetencích, pracovních zkušenostech a jeho vzdělávací cestě.

 

logorefernet.jpg  

ReferNet ČR

Informační síť sloužící k výměně, shromažďování a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů mezi členskými státy Evropské unie (EU), Norskem a Islandem.

 

ttnet_logo.jpg  

TTnet ČR

TTnet ČR je neformálním partnerstvím profesionálů, kteří se podílejí na vzdělávání a profesním růstu učitelů, instruktorů, lektorů a trenérů, působících v odborném vzdělávání.