Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

Rámcové vzdělávací programy

RVP.jpg Pro každý obor vzdělání vznikl samostatný RVP a zároveň proběhla redukuce počtu oborů na cca 275 šířeji koncipovaných oborů. Rámcové vzdělávací programy pro odborné školy byly připraveny v několika fázích v Národním ústavu odborného vzdělávání, poté je schválilo a vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  


 

 


Rámcové vzdělávací programy podle kategorií oborů vzdělání

obory J
obory E
obory H
obory L0 a M
konzervatoře
nástavbové studium


Důležité informace

Řidičská oprávnění a svářečské kurzy v RVP

Nástavbové obory - zařazení do rejstříku

Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU

Informace o průměrném počtu vyučovacích hodin ve třídě za týden včetně nezbytného dělení tříd v daném oboru vzdělání - ukazateli H


Nahoru