Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Odborné skupiny

Úkolem odborných skupin je řešit úkoly podporující činnost oborových skupin. Jejich aktivity reagují na současné podněty související s vývojem odborného vzdělávání.

Skupiny jsou ustavovány příležitostně, podle povahy konkrétního řešeného úkolu. Pracují vždy jen do dokončení úkolu, pro jehož řešení byly vytvořeny.

V současnosti pracuje pět odborných skupin:

  • Odborná skupina pro podporu kvality v odborném vzdělávání v České republice.

Skupina se z rozhodnutí MŠMT změnila v roce 2007 na Národní síť pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání.

  • Odborná skupina pro podporu rozvoje Národní soustavy kvalifikací v České republice.

Skupina se z rozhodnutí MŠMT změnila v roce 2008 na Poradní skupinu Koordinačního centra EQF. Skupina podporuje zavádění evropských nástrojů  Evropský rámec kvalifikací a Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu .

  • Odborná skupina pro podporu vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Skupina se ihned po svém založení zapojila do činnosti pracovní skupiny pro vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úsporách energie vytvořené z iniciativy Ministerstva životního prostředí. Výsledky této činnosti lze využít jako náměty vzdělavatelům pro implementaci témat zaměřených na obnovitelné zdroje energie a úspory energií do počátečního nebo dalšího vzdělávání.

Internetová prezentace dosavadních výsledků práce skupiny je zde.

  • Odborná skupina pro společenskovědní vzdělávání v odborném školství.

Skupina byla vytvořena jako poradní orgán pro oblast společenskovědního vzdělávání žáků v odborném školství, zejména v otázkách koncepce, analýzy a revize vzdělávacích programů. Zabývá se také vybranými otázkami reálné výuky společenskovědních předmětů.

  • Odborná skupina pro jazykové vzdělávání v odborném školství.

Skupina byla založena s cílem zabývat se otázkami postavení výuky cizích jazyků ve středních odborných školách a středních odborných učilištích. Aktuálním úkolem skupiny je analyzovat školní vzdělávací programy a sledovat výuku cizího jazyka přímo ve škole.

Nahoru