Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Průvodce současným odborným vzděláváním

Pruvodce_soucasnym_vzdelava.jpg Vydal Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 2008. Publikace vznikla v rámci systémového projektu Partnerství a kvalita, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.  

Pruvodce soucasnym vzdelavanim (3,33 MB)


Odborné vzdělávání v České republice

1/1 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, MŠMT 2007
1/2 Strategie celoživotního učení České republiky
1/3 Přehled o odborném vzdělávání v České republice

Současný stav kurikulární reformy

2/1 Nové vzdělávací programy ve středním odborném školství
2/2 Nová závěrečná zkouška v kontextu reformy odborného vzdělávání

Sociální partnerství v odborném vzdělávání

3/1 Partnerství škol a zaměstnavatelů v České republice
3/2 Zapojování sociálních partnerů do odborného vzdělávání na celostátní úrovni
3/3 Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol
3/4 Co mají podle zaměstnavatelů umět absolventi škol
3/5 Spolupráce se sociálními partnery v projektu PILOT S
3/6 Spolupráce se sociálními partnery v projektu PILOT S
3/7 Spolupráce se sociálními partnery v projektu PILOT S

Evropský rámec a národní soustava kvalifikací
4/1 Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)
4/2 Tvorba národní soustavy kvalifikací v České republice

Kvalita odborného vzdělávání
5/1 Kvalita odborného vzdělávání a role sociálních partnerů

Evropské aktivity a iniciativy v odborném vzdělávání
6/1 Od Lisabonu k Bordeaux
6/2 Jak můžeme využít evropské fondy v odborných školách
6/3 Vzdělávání a odborná příprava 2010
6/4 Přehled významných organizací aktivních v odborném vzdělávání na evropské úrovni
6/5 Stručný přehled operačních programů

Nahoru