Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

ReferNet

Banner_1.JPG  

Co je ReferNet?

ReferNet je informační síť zřízená Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy  (CEDEFOP), která slouží k výměně, shromažďování a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů mezi členskými státy Evropské unie (EU), Norskem a Islandem.

Jaké jsou aktivity a cíle ReferNetu?

Mezi hlavní aktivity ReferNetu patří sběr informací o odborném vzdělávání, aktualizování online databází publikací, informační služby, ale i šíření povědomí o práci CEDEFOP. Síť ReferNet rovněž poskytuje informace o systémech odborného vzdělávání v jiných členských zemích EU, zabývá se analýzou souvisejících témat a výměnou informací o realizovaných a probíhajících výzkumech v oblasti odborného vzdělávání. Mezi nejdůležitější témata patří např. rozvoj politik a pedagogické základny, institucionální rámec zajištění vzdělávacích příležitostí, podmínky a kontext rozvoje znalostní společnosti, prvotní i další  odborné vzdělávání, uznávání kvalifikací, mobilita, kariérové poradenství, investice do lidských zdrojů či otevírání prostoru pro celoživotní vzdělávání v evropské a mezinárodní dimenzi.

Jak ReferNet funguje?

Jednotlivé členské státy EU jsou v síti ReferNet zastupovány prostřednictvím tzv. národních konsorcií skládající se z institucí a organizací, které mají společný zájem v oblasti rozvoje odborného vzdělávání. Národní konsorcium v České republice, v současnosti tvořené 19 členy, zahájilo svou činnost v červnu 2004. V jeho čele se ve funkci Národního koordinátora, na základě principu rotace, střídá Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) a Národní vzdělávací fond (NVF). V minulém období (2009-2010) stál v čele NVF, od letošního roku (2011) jej ve funkci vystřídal NÚOV.

Jaké jsou konkrétní výstupy činnosti ReferNetu?

Hlavními výstupy práce národního konsorcia je od roku 2004 několik publikací, které jsou dostupné na stránkách ReferNetu ČR. Těmi nejaktuálnějšími jsou: 

 

        ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (2010)

Publikace poskytuje všeobecný přehled o systému odborného vzdělávání a přípravy v České republice. Její aktualizace probíhá jednou ročně. 

 

        NÁRODNÍ ZPRÁVA O VÝZKUMU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (2009)

Zpráva mapuje čtyři výzkumné aktivity v oblasti odborného vzdělávání a souvisejících oblastí v ČR za období let 2004-2009:
- Přínosy odborného vzdělávání
- Přechody v rámci studijního a pracovního života
- Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce
- Mobilita a migrace v souvislosti s odborným vzděláváním a zaměstnaností 

 

       ZPRÁVA O POLITICE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 2002-2010

Nastínění vývoje politiky odborného vzdělávání a přípravy v ČR v souvislosti s uplatňováním principů stanovených Kodaňským proce­sem.

 


Mám zájem o další informace
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:
národní koordinátorku sítě ReferNet v ČR Mgr. Martinu Kaňákovou martina.kanakova@nuov_cz
projektového manažera  Mgr. Martina Němečka martin.nemecek@nuov_cz
Další informace nejen o síti ReferNet ČR můžete získat na www.refernet.cz

Nahoru