Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tiskové zprávy

TZ.jpgTisková mluvčí NÚOV: Zoja Franklová PhDr.

tel.: 274 022 112;  e-mail: zoja.franklova@nuov_cz

 


1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Co motivuje dálkové studenty středních škol

19. prosince 2011. K dálkovému studiu na středních odborných školách přivedla jeho účastníky zejména vidina lepších platových podmínek, rozšíření kariérní perspektivy a získání potřebného dokladu o vzdělání. Vyplývá to z dotazníkového šetření provedeného Národním ústavem pro vzdělávání v květnu a červnu tohoto roku mezi žáky dálkové formy studia středních od-borných škol.  

 

Projekt Kurikulum S nabízí učitelům konzultace, semináře i metodické příručky

V úterý 22. listopadu 2011 proběhla závěrečná konference tříletého projektu Kurikulum S, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Tento projekt končí v březnu 2012. Jeho cílem bylo poskytnout různými formami pomoc učitelům středních odborných škol při reformě. Z konference vyplynulo, že se tento cíl podařilo naplnit v několika rovinách.  

 

Závěrečná konference projektu Cesta ke kvalitě

Dne 29. listopadu se v Praze koná závěrečná konference projektu Cesta ke kvalitě, který nabízí školám možnosti, jak zlepšovat svoji práci.  

 

Vysokoškolské studium nejlépe zvládají gymnazisté

Ke studiu na vysoké škole je přijímáno stále více uchazečů, patnáct procent studentů však odchází bez diplomu. Jak potvrzuje analýza Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), nejúspěšnější jsou při studiu gymnazisté, nejméně úspěšní naopak absolventi nástavbových oborů středních odborných učilišť.  

 

Postavení absolventů škol na trhu práce se zlepšuje jen velmi pomalu

Dopady ekonomické recese jsou ještě stále patrné na míře nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst. Poslední statistické údaje z dubna 2011, vyhodnocené Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV), však potvrzují mírné zlepšení situace absolventů na trhu práce. Nejsnadněji nacházejí uplatnění absolventi zdravotnických a technických oborů, vysoká míra nezaměstnanosti zůstává i nadále ve stavebních oborech, kde postihuje zejména vyučené absolventy.  

 

„Občané, vzdělávejte se…!“ zazní z médií po celé republice

21. 8. 2011 Se sloganem „Rozšiřte si obzory“ se budou od září lidé v ČR setkávat doslova na všech mediálních frontách. Ministerstvo školství totiž vyráží rozsáhlou kampaní do boje za nezbytné zvýšení zapojení Čechů do dalšího vzdělávání .  

 

Žáci učebních oborů právě začínají skládat nové závěrečné zkoušky

1. června 2011: V tomto školním roce už neplatí, že zadání pro závěrečné zkoušky tvoří učitelé dané školy. Většina škol totiž převzala tzv. jednotné zadání, které připravili pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání společně s odborníky ze škol i z praxe. Jednotné závěrečné zkoušky se v učebních oborech zavádějí postupně a školy je přijímají dobrovolně.  

 

Kariérové poradenství v České republice by se mělo zlepšit díky projektu, na který přispívá Evropská unie

O zlepšení úrovně kariérového poradenství se jednalo na konferenci, která proběhla 19. dubna v Olomouci.  

 

Konference o kariérovém poradenství

Tisková zpráva -  30. března 2011  

 

Mladí lidé chtějí dosáhnout co nejvyššího vzdělání, učební obory přesto začínají být pro žáky znovu atraktivní

Tisková zpráva  Praha, 24. března 2011  

 
1 2 3 4 5 6   Následující   ››

 

Nahoru