Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

Vzdělávání v EU

Lidské zdroje jsou hlavním bohatstvím Evropské unie (EU). Jsou klíčové pro tvorbu a předávání poznatků a představují jeden z faktorů, které určují inovační potenciál každé společnosti. Investice do vzdělávání a odborné přípravy jsou rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje a zaměstnanosti v EU, a výrazně ovlivňují kvalitu života.  

Oblast vzdělávání nepatří do společných politik EU. Na rozdíl od společné měnové a celní politiky má vzdělávací politika statut tzv. doplňující politiky. To znamená, že aktivita EU v této oblasti nezasahuje přímo do národní vzdělávací politiky, ale je omezena na podporu členských států. Orgány EU mohou členským státům pouze udělit doporučení. Podstata úsilí EU ve vzdělávání spočívá v systematické a rozsáhlé finanční podpoře jednotlivých zemí a regionů. Finanční podpora se odehrává na základě společně přijatých cílů a prostřednictvím strukturálních fondů a programu celoživotního vzdělávání.

Historie vzdělávání v EU

Budoucnost vzdělávání do roku 2020 


Další informace:

Dokumenty:


Banner_1.JPG 

ReferNet je informační síť Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP) sloužící k výměně, shromažďování a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve všech členských státech Evropské unie.


EU respektuje vzdělávací systémy členských zemí a považuje je za součást národní identity a kultury. Jejich osud je proto ponechán v kompetencích vlád jednotlivých členských zemí


Nahoru