Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Novinky

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››

Sedmé číslo zpravodaje projektu Kurikulum S

V tomto čísle Vás seznámíme s výsledky šetření mezi lektory a učiteli o připravenosti škol na kurikulární reformu, o tom, s čím si pedagogové nevěděli rady při tvorbě ŠVP a co jim naopak nečinilo potíže. Blíže představíme i regionální konzultační centra v Královéhradeckém kraji a v kraji Vysočina, jejich nabídku pro učitele, informace o vzdělávacích akcích i kontakty na zástupce center.  

Pondělí, 20. červen 2011
 

Sociální partnerství odborných škol

Sborník z konference  

Úterý, 14. červen 2011
 

Seminář Novodobé otroctví

Pracovní seminář Novodobé otroctví (Obchod s lidmi jako závažné porušování lidských práv – prevence v rizikových skupinách) se konal NÚOV dne 2. června 2011od 10 do cca 14 hodin a byl určen pro pro učitele středních odborných škol.  

Pondělí,  9. květen 2011
 

V konzultačních centrech proběhly semináře o evropském rámci kvalifikací

Na jaře 2011 proběhly v konzultačních centrech v sedmi krajích semináře na téma Evropský rámec kvalifikací (EQF) v České republice. Na seminářích se účastníci – zástupci škol, dalších vzdělávacích institucí i zaměstnavatelů - seznámili se zavedením společného evropského rámce, jeho výhodami i přínosy nejen pro uchazeče o zaměstnání.  

Čtvrtek, 28. duben 2011
 

Seminář Hodnocení ve výuce

Ve čtvrtek 28. dubna 2011 se od 10 hod koná v Národním ústavu odborného vzdělávání  pracovní seminář pro učitele středních škol Hodnocení ve výuce. Seminář je určen pro pedagogické pracovníky v odborném školství, především pro učitele, kteří chtějí získat nebo si doplnit znalosti v oblasti možností hodnocení ve výuce.  

Úterý, 12. duben 2011
 

Vyšlo 6. číslo zpravodaje projektu Kurikulum S

V novém čísle se dočtete o sociálním partnerství odborných škol, které v rozhovoru přibližuje Doc. Pavel Petrovič. Dále zpravodaj přináší článek z konference konané 1. března v Brně o různých formách spolupráce škol s okolím. Dva články představují výsledky šetření na pilotních školách, konkrétně výkony žáků u závěrečných zkoušek i v praktické maturitní zkoušce.  Bulletin také přináší článek o konzultačních centrech a jejich činnosti v roce 2010 i nabídce služeb v následujících měsících.    

Pondělí, 11. duben 2011
 

Workshop o sociálním partnerství v Olomouckém kraji

Ve středu 20. dubna 2011 se na VOŠ a SPŠ Šumperk konal worshop pořádaný RKC Olomouckého kraje na téma "Spolupráce učitele, žáka a sociálního partnera při získávání odborných kompetencí".  

Pondělí,  4. duben 2011
 

Spolupráce odborných škol se sociálními partnery je nezbytná

30.3.2011 Metodický portál rvp.cz  

Středa, 30. březen 2011
 

Konzultační centra pořádají exkurze na pracoviště a kulaté stoly k sociálnímu partnerství

Do jarní nabídky akcí pro pedagogické pracovníky odborných škol zařadila některá konzultační centra exkurze na odborná pracoviště a kulaté stoly na téma sociální partnerství odborných škol.  

Úterý, 22. březen 2011
 

Publikace Odborné školy a jejich sociální partneři

Brožura představuje výsledky šetření na vybraných odborných školách týkajícího se sociálního partnerství odborných škol.  

Čtvrtek,  3. březen 2011
 

Konference SOCIÁLNÍ PARTNERSTVÍ ODBORNÝCH ŠKOL

V úterý 1. března se v Brně konala konference na téma Sociální partnerství odborných škol pořádaná ministerstvem školství a Národním ústavem odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S.  

Středa, 12. leden 2011
 

Zpravodaj projektu Kurikulum S - 5. číslo

V novém čísle Informací projektu Kurikulum S Vás seznámíme s výukovými strategiemi na pilotních školách v článcích Simulační metody motivují žáky k učení a Jak rozvíjet matematické znalosti žáků. Také Vám představíme regionální konzultační centra Zlínského a Olomouckého kraje a se zkušenostmi pilotních škol s revizemi školních vzdělávacích programů.  

Středa, 22. prosinec 2010
 

SERVIS PRO ŠKOLY

30. listopadu 2010    Lidové noviny  

Pátek,  3. prosinec 2010
 

Porada pilotních škol

Na začátku listopadu 2010 proběhla další porada zástupců 27 pilotních škol zapojených do projektu Kurikulum S. Na poradě vystoupilo několik zástupců těchto škol s prezentacemi svých výukových metod, podoby a průběhu profilových maturitních zkoušek.  

Pondělí,  8. listopad 2010
 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky