Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Novinky

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5

Projekt Kurikulum S má novou hlavní manažerku

Od března 2010 zastává pozici hlavní manažerky projektu Ing. Taťána Vencovská, která ve funkci nahradila PhDr. Janu Kašparovou a která pracuje v Národním ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) od roku 2002. Tady mimo jiné spolupracovala jak na projektu Kurikulum S, tak na předchozím projektu Pilot S. Své myšlenky při nástupu do vedení projektu shrnuje T. Vencovská slovy: „Školy se musí naučit obracet se na konzultační centra, což usnadní zavádění kurikulární reformy do praxe“.  

Pondělí,  1. březen 2010
 

Porada zástupců konzultačních center

V pořadí druhá porada zástupců jedenácti konzultačních center a řídícího týmu projektu Kurikulum S proběhla v Praze 24. února 2010. Hlavní náplní schůzky byla výměna zkušeností z práce se školami, zhodnocení dosavadní činnosti center a plány projektu do dalšího období.  

Středa, 24. únor 2010
 

Výběrové řízení na 3 konzultační centra

Od ledna do počátku března 2010 bylo vypsáno výběrové řízení, jehož předmětem je výběr dodavatelů pro zřízení a zajištění činnosti tří regionálních konzultačních center v Libereckém, Ústeckém a Zlínském kraji.  

Pátek, 22. leden 2010
 

Porada se zástupci pilotních škol

Dne 24. listopadu 2009 proběhla v rámci projektu Kurikulum S porada ředitelů pilotních škol zapojených do projektu. Na těchto 27 školách probíhá v rámci jedné z hlavních aktivit projektu sledování výuky podle školních vzdělávacích programů (ŠVP). Od začátku projektu šlo o druhé setkání se zástupci pilotních škol, poprvé se řídící tým se školami sešel letos v květnu.  

Středa, 25. listopad 2009
 

Konzultační centra začala pomáhat školám při reformě

V říjnu 2009 zahájilo svou činnost jedenáct regionálních konzultačních center, která byla právě založena při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích. Konzultační centra pomáhají středním odborným školám při zpracování školních vzdělávacích programů i při jejich praktickém zavádění do výuky. O zřizování a činnost center se stará Národní ústav odborného vzdělávání v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.            

Úterý, 20. říjen 2009
 

Porada zástupců konzultačních center

Dne 22. září 2009 proběhla první porada zástupců regionálních konzultačních center a řídícího týmu projektu Kurikulum S z Národního ústavu odborného vzdělávání. Porady se zúčastnili zástupci všech 11 nově zřízených konzultačních center, která byla vybrána v 1. kole výběrového řízení a svou činnost zahájila v říjnu 2009. Konzultační centra vznikla v rámci projektu Kurikulum S a jsou hlavním nástrojem pomoci odborným školám v kurikulární reformě v jejich regionu.  

Úterý, 22. září 2009
 

Porada ředitelů pilotních škol

Dne 11. května 2009 proběhla porada ředitelů pilotních škol zúčastněných v projektu Kurikulum S. Od zahájení projektu 1. dubna 2009 šlo o první setkání vedení projektu s představiteli 27 pilotních škol, které byly všechny zapojeny již do předchozího projektu Pilot S. Porady se zúčastnili také zástupci MŠMT, České školní inspekce a pracovníci NÚOVu.  

Pondělí, 11. květen 2009
 

Vyšší úroveň středních škol

30.4.2009 Veřejná správa    V dubnu začala realizace dvou významných celostátních projektů, které ovlivní úroveň středních odborných škol v České republice a pomohou v průběhu školské reformy. Jde o národní projekty MŠMT , které realizuje Národní ústav odborného vzdělávání , a které jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.  

Neděle, 10. květen 2009
 

Zkušenosti pilotních škol budou sloužit ostatním

1.4.2009 Česká škola Kurikulum S je národní projekt Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy , jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání .   Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

Sobota,  4. duben 2009
 

Národní projekt Kurikulum S

Úterý, 31. březen 2009
 

Prvního dubna 2009 začal národní projekt Kurikulum S

Při tvorbě školních vzdělávacích programů a výuce podle nich mohou učitelé středních odborných škol narazit na problémy, jež dosud nikdy neřešili. Projekt Kurikulum S jim proto podává pomocnou ruku. Nabízí potřebné informace, zkušenosti pilotních škol, metodické rady i možnost konzultací. K tomu účelu bude vytvořena síť konzultačních center v regionech.  

Úterý, 31. březen 2009
 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky