Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Novinky

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››

Vzniklo konzultační centrum ve Zlínském kraji

Poslední regionální konzultační centrum – ve Zlínském kraji – bylo zřízeno v říjnu 2010 v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a centru uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. v Uherském Brodě.  

Pondělí,  1. listopad 2010
 

Vyšlo čtvrté číslo zpravodaje projektu Kurikulum S

V aktuálním čísle, které vyšlo 30. října 2010, Vás seznámíme s výsledky dotazníkového šetření o výukových strategiích na pilotních školách, s regionálními konzultačními centry v Libereckém a Ústeckém kraji a nejčastějšími chybami ve školních vzdělávacích programech.  

Úterý, 26. říjen 2010
 

Zástupci konzultačních center si mezi sebou vyměnili zkušenosti

Koncem srpna se na dvoudenní poradě sešli zástupci regionálních konzultačních center a týmu pracovníků z Národního ústavu odborného vzdělávání, kteří se podílejí na projektu Kurikulum S.  

Středa,  8. září 2010
 

Projekt KURIKULUM G – podpora učitelů gymnázií

Zatímco projekt Kurikulum S pomáhá při kurikulární reformě středním odborným školám, projekt Kurikulum G poskytuje všestrannou metodickou podporu učitelům a koordinátorům školních vzdělávacích programů (ŠVP) gymnázií. Nabízí jim možnost sdílet zkušenosti s profesními kolegy, pořádá virtuální hospitace, oborové semináře, koučování, klubová setkání a minikonference.  

Středa,  1. září 2010
 

Výběrové řízení na zřízení a zajištění činnosti regionálního konzultačního centra

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro zřízení a zajištění činnosti regionálního konzultačního centra ve Zlínském kraji. Lhůta pro podávání nabídek byla od 23.6. do 12.7.2010.  

Pondělí,  7. červen 2010
 

Poradna pro školy

15. 6.2010    Lidové noviny   strana 26     Akademie  

Pondělí, 31. květen 2010
 

Leták pro odborné školy

Střední odborné školy v celé ČR dostaly koncem května elektronickou poštou leták, který je seznamuje s aktáulním děním v projektu, zejména s nabídkou služeb regionálních konzultačních center.  

Pátek, 28. květen 2010
 

Nová konzultační centra v Libereckém a Ústeckém kraji

Od začátku května začala pomáhat středním odborným školám s reformou nová regionální konzultační centra.  

Čtvrtek,  6. květen 2010
 

Pilotní školy debatovaly nejen o maturitách

Zástupci pilotních škol a realizačního týmu projektu Kurikulum S se sešli na poradě v Praze 21. dubna 2010, aby se dohodli na další společné spolupráci a seznámili se s aktuálním děním v projektu i v odborném vzdělávání.  

Pondělí, 26. duben 2010
 

Poradna pro školy

6.4.2010    Lidové noviny    str. 34    Akademie  

Pátek, 26. březen 2010
 

Poradna pro školy

23.3.2010    Lidové noviny    str. 26    Akademie  

Úterý, 23. březen 2010
 

Vyšlo další číslo zpravodaje projektu

Ve druhém čísle zpravodaje Informace projektu Kurikulum S, které vyšlo 12. března 2010, jsou uveřejněny vizitky regionálních konzultačních center Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, které představí jejich činnost a nabídku školám.  

Pátek, 12. březen 2010
 

Sbíráme příklady dobré praxe

Děláte ve vyučování zajímavé věci, máte zajímavý školní vzdělávací program a chcete se podělit o své zkušenosti? Neváhejte a pošlete nám svůj příklad dobré praxe. Zajímavé a přínosné příklady budou zveřejněny na webových stránkách projektu nebo portálu www.rvp.cz . Z a jednu normostranu publikovaného příkladu dostanete 400 - 500 Kč.  

Čtvrtek, 11. březen 2010
 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky