Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

O nás

logo.jpg Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) přispívá již šedesát let k rozvoji odborného školství v České republice. Je organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a společně s ním zpracovává koncepce pro další rozvoj odborného vzdělávání.  

NÚOV je otevřeným zdrojem informací o všech oborech vzdělání, středních i vyšších odborných školách i o jejich absolventech. To vše zpřístupňuje v tištěné formě i na internetu pro široké spektrum zájemců z řad veřejnosti, pro orgány veřejné správy, zaměstnavatele a mnohé další orgaizace. NÚOV je také vždy připraven poradit žákům i rodičům při výběru školy a oboru a pomáhá učitelům, kteří žákům radí ve školách. K nejvýznamnějším cílům NÚOV patří také podpora celoživotního vzdělávání.

 

NÚOV zároveň připravuje analýzy, které se zabývají skladbou a úrovní odborných škol a úspěšností jejich absolventů na trhu práce či v dalším studiu. Zjišťuje také, jaké změny v odborném vzdělávání jsou potřebné vzhledem k rychlému vývoji ve společnosti, ekonomice i technologii a tyto změny pomáhá zavádět do praxe. Proto zde vznikají ve spolupráci se školami i zaměstnavateli nové vzdělávací programy, které mají přispět k modernizaci odborného školství.

 

Proto se také Národní ústav odborného vzdělávání podílí na celé řadě projektů, na něž příspívá Evropská unie a díky nimž mohou rychleji probíhat potřebné změny v učebních i maturitních oborech, ale také v celoživotním vzdělávání a uznávání jeho výsledků. Národní ústav odborného vzdělávání je partnerem zahraničních institucí zabývajících se odborným vzděláváním, a to jak na úrovni bilaterální spolupráce, tak nadnárodní (zejména organizace CEDEFOP, ETF, OECD). 

 konference.jpg      - Tiskové zprávy
      - Konference  
      - Semináře  
      - Kalendář akcí

 


- Pracovní příležitosti
- Veřejné zakázky


Podrobnější informace o činnosti NÚOV 
Šedesát let činnosti NÚOV   


Národní ústav odborného vzdělávání

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10; tel.: 274 022 111 Fax: 274 863 380
e-mail: sekretariat@nuov_cz

 

Nahoru