Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Další informace o ECVET

1. Jednotky výsledků učení

Jednotka je složka kvalifikace tvořená částí znalostí, dovedností a kompetencí požadovaných pro určitou kvalifikaci. Kvalifikace v zásadě sestává z více jednotek a tvoří ji celý soubor jednotek. Učící se tak může získat kvalifikaci shromažďováním požadovaných jednotek, jejichž získání dosáhl v různých zemích a v různých kontextech (formálním, neformálním a informálním). (Další informace zde)

2 . Přenos a shromažďování výsledků učení, partnerství v rámci systému ECVET

V rámci systému ECVET jsou jednotky výsledků učení, jichž bylo dosaženo v jednom prostředí, hodnoceny, a jsou-li ohodnoceny jako úspěšné, jsou převedeny do jiného prostředí. V tomto druhém prostředí jsou validovány a uznány příslušnou institucí jako součást požadavků na kvalifikaci, kterou se dotyčná osoba snaží získat. (Další informace zde)

3. Dohody o učení a osobní záznam

Za účelem převodu kreditů, jehož se účastní dva partneři a konkrétní mobilní učící se, je mezi dvěma příslušnými institucemi v rámci memoranda o porozumění a učícím se uzavírána dohoda o učení. (Další informace zde)

4. Body ECVET

Body ECVET poskytují doplňující informace o kvalifikacích a jednotkách v číselné podobě. Nemají žádnou hodnotu nezávisle na získaných výsledcích učení, k nimž se vztahují, a odrážejí získávání a shromažďování jednotek. Společný přístup k používání bodů ECVET má umožnit konvence, podle níž výsledkům učení, jichž má být podle očekávání dosaženo během jednoho roku formálního denního odborného vzdělávání a přípravy, bude přiděleno 60 bodů. (Další informace zde)

Nahoru