Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Přehled evaluačních nástrojů

Prezentované evaluační nástroje jsou školám předkládány k vyzkoušení a k ověření. Jejich použití je dobrovolné, takže bude záviset na rozhodnutí ředitelů škol.  

Aby si školy mohly plánovat jejich využití, nabízíme zde harmonogram jejich zveřejnění a stručný popis, který bude postupně upřesňován. V tabulce je u evaluačních nástrojů vyznačeno, pro jaký typ školy je vhodné je využít.

Evaluační nástroj

kdy


spec.


1.st


2.st

ZUŠ

SOU

SOŠ

Gym.

Konz.

Jaz.
škola

1.

Školní výkonová motivace žáků.

Dotazník pro žáky.

12 
2009

x

x

x

x

x

2.

Dobrá škola.

Metoda pro stanovení priorit školy.

12 
2009

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.

Postoje žáků ke škole.

Dotazník pro žáky.

01 
2010

x

x

x

x

x

4.

Příprava na změnu.

Metoda pro předjímání reakcí lidí.

03
2010

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.

Interakce učitele a žáků.

Dotazník pro žáky.

04 
2010

x

x

x

x

x

6.

Strategie učení se cizímu jazyku.

Dotazník pro žáky.

05 
2010

x

x

x

x

x

x

7.

Klima učitelského sboru.

Dotazník pro učitele.

06 
2010

x

x

x

x

x

x

8. Rámec pro vlastní hodnocení školy.
Metodický průvodce.

09 
2010

x x x x x x x x x
9. Učíme děti učit se.
Hospitační arch.
10 
2010
x x x x x
10.

360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení.

Soubor dotazníků a metodických doporučení.

11 
2010

x

x

x

x

x

11. ICT v životě školy - Profil  školy21.
Metodický průvodce.
11 
2010

x x x x x x
12. Internetová prezentace školy.
Posuzovací arch.
12 
2010
x x x x x x x x
13. Anketa pro rodiče.
Anketa škole na míru.
12 
2010
x x x x x x x x
14. Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků.
Posuzovací archy.
04
2011
x x x x
15. Anketa pro učitele.
Anketa škole na míru.
05
2011
x x x x x x x x x
16. Skupinová bilance absolventů.
Metoda pro hodnocení průběhu školního vzdělávání.
05
2011


x
x x x
17. Poradenská role školy.
Posuzovací arch.
06
2011
x x x x x
18. Předcházení problémům v chování žáků.
Dotazník pro žáky.

06
2011


x x x x
19. Klima školní třídy.
Dotazník pro žáky.
08
2011

x
x x x
20. Metody a formy výuky.
Hospitační arch.
08
2011
x x x x x
21. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání.
Dotazník pro učitele.
08
2011
x
x x x x
22. Výuka v odborném výcviku.
Hospitační arch.
08
2011x23. Rámec profesních kvalit učitele.
Hodnoticí a sebehodnoticí arch.
09
2011
x x x x x
24. Společenství prvního stupně.
Dotazník pro žáky formou počítačové hry.
10
2011
x
25. Klima školy.
Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče.
10
2011
x x x x
26. Anketa pro žáky.
Anketa škole na míru.
10
2011
x x x x x x x
27. Analýza dokumentace školy.
Katalog kvantitativních indikátorů.
10
2011
x x x x x x x x x
28. Zpětná vazba absolventů a firem.
Dotazník pro absolventy a metoda rozhovoru pro zástupce spolupracujících firem.
11
2011
x x x x
29. Profesní portfolio učitele.
Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení.
2
2012
x x x x x x x x
30. Mapování cílů kurikula.
Posuzovací arch.
2
2012
x x x x x

Nahoru